Sisäänkirjautuminen

Massa, Ilmo

Vihreä teoria: Ympäristö yhteiskuntateorioissa

Massa, Ilmo - Vihreä teoria: Ympäristö yhteiskuntateorioissa, e-kirja

25,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524959636

Moderni yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus alkoi versoa 1970–1980-luvuilla. Siitä on tullut vaikutusvaltainen ja yhteiskuntatieteen sisällä räjähdysmäisesti laajeneva osa-alue. Vihreä teoria on ensimmäinen suomenkielinen yhteiskuntatieteen ympäristöteoreettista keskustelua laajasti tarkasteleva teos: miten ympäristöä on käsitteellistetty erilaisissa teoriaperinteissä, ja miten ympäristön, sosiaalisen, poliittisen, taloudellisen ja kulttuurisen välinen yhtälö on niissä ratkaistu? Samalla teos selvittää yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tieteenfilosofisia ja -eettisiä lähtökohtia sekä esittelee sen keskeisiä nykysuuntauksia. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi, ja se soveltuu ajankohtaiseksi tietokirjaksi jokaiselle ympäristöpolitiikasta kiinnostuneelle. Kirjoittajat ovat ympäristötutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden johtavia asiantuntijoita Suomessa.

Avainsanat: yhteiskuntateoriat, ympäristö, ympäristöntutkimus, tieteenfilosofia, ympäristösosiologia, toimijaverkkoteoria, ympäristöpolitiikka, ympäristökysymykset, etiikka, kestävä kehitys, poliittinen ekologia, sosiaalipolitiikka, ympäristöongelmat

Toimittaja
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2009
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
406 sivua
Kategoriat
Yhteiskunta
 
Eksaktit luonnontieteet
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524959636
Painetun ISBN
9789524950848

Samankaltaisia e-kirjoja