Sisäänkirjautuminen

Kervinen, Anna

Kehityksen tutkimus. Johdatus perusteisiin

Kervinen, Anna  - Kehityksen tutkimus. Johdatus perusteisiin, e-kirja

25,75€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789524959148

Maailman jakautuminen vauraampaan ”pohjoiseen” ja köyhempään ”etelään” sekä tästä seuraava epätasa-arvo on keskeinen globaali ongelma ja samalla monen muun ongelman alkusyy. Miksi maailman eri osien asukkailla on niin erilaiset elinolot ja -ehdot? Mistä juontuvat rikkaus ja köyhyys, erot taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä sekä kansainvälinen eriarvoisuus? Miten niihin voidaan vaikuttaa? Kehityksen tutkimuksessa selvitetään muun muassa näitä kysymyksiä eri tieteenalojen keinoin. Teoksessa käsitellään kehityksen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, suuntauksia ja periaatteita sekä kehityksen eri selitysmalleja. Siinä pohditaan globaalin eriarvoisuuden syntyä ja kehitysmaiden asemaa maailmantaloudessa. Erikseen tarkastellaan väestökysymyksiä, kehitysmaiden maaseudun asukkaiden selviytymisstrategioita, kaupungistumista, sukupuolen merkitystä sekä ympäristöä ja kestävää kehitystä. Teos perustuu aiemmin nimellä Kehitysmaatutkimus julkaistuun kirjaan. Tässä kauttaaltaan päivitetyssä laitoksessa käsitellään aiempaa perusteellisemmin kehityspolitiikkaa, globaalia hallintaa ja konfliktien ja kehityksen yhteenkietoutumista. Kattava perusteos sopii oppikirjaksi ja toimii myös oivallisena hakuteoksena kehitysmaista ja suurista globaaleista kysymyksistä kiinnostuneille.

Avainsanat: kehitysmaat, kehitystutkimus, taloudellinen kehitys, globalisaatio, kansainvälinen talous, eriarvoisuus, kehityspolitiikka, globaali hallinta, muuttoliike, kaupungistuminen, ympäristökysymykset, sukupuolentutkimus

Toimittaja
 
 
 
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2016
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
448 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789524959148
Painetun ISBN
9789524953870

Samankaltaisia e-kirjoja