Sisäänkirjautuminen

Rauhala, Lauri

Henkinen ihminen: Henkinen ihmisessä & ihmisen ainutlaatuisuus

Rauhala, Lauri - Henkinen ihminen: Henkinen ihmisessä & ihmisen ainutlaatuisuus, e-kirja

25,75€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524958776

Ihminen eroaa laadullisesti esine- ja konemaailmasta: inhimillisen olemassaolon perusrakenteet ovat henkisiä. Teema on keskeinen myös empiirisissä tieteissä. Niissäkin tutkitaan ihmisen henkisiä toimintoja ja aikaansaannoksia. Henkinen ihminen sisältää teokset Henkinen Ihmisessä ja Ihmisen ainutlaatuisuus sekä Jussi Backmanin laatiman esseen Lauri Rauhalan ajattelusta. Lauri Rauhala (1914-) on tehnyt filosofisen elämäntyönsä eksistentiaalisen fenomenologian parissa. Sen tärkeimmät analyysin kohteet ovat inhimillinen kokemus ja merkityksen ongelma. Rauhalalle ihminen on kehollinen, tajunnallinen ja situationaalinen eli elämäntilanteeseensa kietoutunut olento. Näine toisiinsa palautumattomine ulottuvuuksineen ihminen on ainutlaatuinen. "Persoona on ainutkertainen. Häntä ei voida tutkia eikä käsitellä esineenä eikä välineenä. Hänen olemassaololleen tunnustetaan integriteetti eli hänen yksilöllisyytensä ja yksityisyytensä loukkaamattomuus. Hän on vapaa valitsemaan ja juuri siksi vastuullinen. Hän on henkinen olento, tai toisella tavalla ilmaisten, hän tulee persoonaksi lähinnä juuri siksi, että hänessä toimii henkinen kapasiteetti." - Lauri Rauhala

Avainsanat: metafysiikka, henki, eksistenssi, ihminen, ihmisyys, tajunta, tietoisuus, persoona

Tekijä(t)
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2015
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
367 sivua
Kategoria
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524958776
Painetun ISBN
9789524950916

Samankaltaisia e-kirjoja