Sisäänkirjautuminen

Lidman, Satu

Väkivaltakulttuurin perintö: Sukupuoli, asenteet ja historia

Lidman, Satu - Väkivaltakulttuurin perintö: Sukupuoli, asenteet ja historia, e-kirja

22,20€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524958608

Tasa-arvon ihanne tunnustetaan yleisesti monissa yhteiskunnissa, mutta pölyttyneet käsitykset ”oikeanlaisesta” naiseudesta ja mieheydestä eivät ole kadonneet. Menneisyydestä juontuvat asenteet ruokkivat sukupuolittunutta väkivaltaa. Väkivaltakulttuurin perintö käsittelee sukupuolta ja valtaa 1500-luvulta nykypäivään. Teos luotaa niiden asenteiden ja käytänteiden historiaa, jotka altistavat erityisesti naiset väkivallalle. Miten miehen ja naisen roolit ja niiden rajat on hahmotettu? Miten naisen seksuaalisuutta on koetettu hallita? Millaista valtaa aviopuolisoilla on ollut toisiinsa, ja miten tämä heijastuu nykyiseen parisuhdeväkivaltaan? Millaista menneisyyden painolastia kantaa nykyään tavattava kunniaan liittyvä väkivalta? Teoksen näkökulma on historiallinen, mutta samalla se on puheenvuoro sukupuolittuneesta väkivallasta omassa ajassamme. Se auttaa tunnistamaan tällaisen väkivallan erityispiirteitä ja mekanismeja. Monikulttuurisessa nyky-yhteiskunnassa ilmiön syvällinen tuntemus on tärkeää, jotta voitaisiin ehkäistä väkivaltaa ja auttaa sen uhreja.

Avainsanat: sukupuoliroolit, valta, väkivalta, kunniaan liittyvä väkivalta, naiset, kontrolli, patriarkaalisuus, kulttuuri, haitalliset perinteet, sukupuolimoraali, feminismi, asenteet, ihmisoikeudet

Tekijä(t)
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2015
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
391 sivua
Kategoriat
Yhteiskunta
 
Kasvatus, opetus
 
Historia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524958608

Samankaltaisia e-kirjoja