Sisäänkirjautuminen

Joutsenvirta, Maria

Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa

Joutsenvirta, Maria - Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa, e-kirja

31,00€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789524958585

"Mikä on yritysten vastuu globaalissa taloudessa? Onko yritysten yhteiskuntavastuu aina hyvästä vai voiko se heikentää demokratiaa ja oikeudenmukaisuutta? Kenen etuja vastuullinen liiketoiminta palvelee? Yhä useammat yritykset osaavat toteuttaa vastuutaan innovatiivisesti ja menestyksekkäästi. Yritysvastuun vahvistuminen lisää kuitenkin yritysten valtaa ja herättää uusia oikeudenmukaisuuden ja demokratian kysymyksiä. Lisääntyvä ja alati muuttuva kansalaisaktivismi uudistaa yritysten ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Myös sijoittajia vaaditaan vastuuseen ja viranomaisilta halutaan lisää markkinoiden sääntelyä. Kuluttajien rooli monimutkaistuu.
Kirjassa tarkastellaan yritysten vastuullisen liiketoiminnan moninaisia haasteita nykytaloudessa. Aihetta hahmotetaan niin yritysten, kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan, sijoittajien kuin viranomaistenkin näkökulmasta. Samalla käsitellään yrityksiin kohdistuvia vaativia ja usein ristiriitaisiakin odotuksia. Kirja tarjoaa ajankohtaista tietoa yksityisellä, julkisella sekä kolmannella sektorilla työskenteleville ammattilaisille, joiden tehtäviin kuuluvat esimerkiksi yritysten yhteiskuntasuhteet, ympäristöjohtaminen, kehitysmaat ja kansainvälinen liiketoiminta, tuotteiden ja liiketoiminnan kehittäminen sekä toisaalta yritysten yhteiskunnallinen säätely. Teos on suunnattu myös liiketaloustieteen ja muiden yhteiskuntatieteiden opiskelijoille ja tutkijoille."

Avainsanat: liiketoiminta, yritystoiminta, yhteiskuntavastuu, vastuullisuus, kestävä kehitys, ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu, yhteiskunnalliset vaikutukset, hyvinvointi, köyhyys

Toimittaja
 
 
 
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2013
Kieli
fi
Painos
2
Sivumäärä
390 sivua
Kategoriat
Talous
 
Yhteiskunta
 
Eksaktit luonnontieteet
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789524958585

Samankaltaisia e-kirjoja