Sisäänkirjautuminen

Oittinen, Vesa

Immanuel Kantin filosofia

Oittinen, Vesa - Immanuel Kantin filosofia, e-kirja

29,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524957274

Immanuel Kantin (1724-1804) filosofiaa arvostetaan yhä enemmän, monet pitävät häntä jo modernin ajan tärkeimpänä filosofina. Immanuel Kantin filosofia on läpileikkaus tämänhetkisestä Kant-tutkimuksesta. Koti- ja ulkomaiset asiantuntijat esittelevät ja arvioivat Kantin filosofian eri puolia uusimman tutkimuksen valossa. Tärkeässä osassa ovat "suuret" teemat kuten Kantin metafysiikka, moraalija luonnonfilosofia sekä oppi uskonnosta, mutta esillä ovat myös poliittinen filosofia ja maailmankansalaisuuden teoria, puhtaan järjen antinomiat, logiikka, metafyysinen ja transsendentaalinen deduktio, modaliteetin teoriat ja Kantin oppi skematismista. Lisäksi teoksessa tarkastellaan muun muassa Kantin suhteita aikalaisiinsa ja välittömiin seuraajiinsa (Herder, Reinhold, Fichte) sekä viime aikoina kiistoja herättänyttä kysymystä Kantin rasismista.

Avainsanat: Kant, Immanuel, filosofia, filosofit, 1700-luku

Toimittaja
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2013
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
381 sivua
Kategoria
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524957274
Painetun ISBN
9789524951951

Samankaltaisia e-kirjoja