Sisäänkirjautuminen

Miettinen, Timo

Fenomenologian ydinkysymyksiä

Miettinen, Timo - Fenomenologian ydinkysymyksiä, e-kirja

25,70€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524957137

1900-luvun alussa syntynyt fenomenologia on nykyfilosofian merkittävimpiä suuntauksia, ja se vaikuttaa yhä vahvasti eurooppalaisessa nykyajattelussa. Fenomenologialla on merkittävä jalansija myös nykyisessä poikkitieteellisessä keskustelussa, ja siitä on tullut tärkeä näkökulma monilla aloilla, kuten estetiikassa, kirjallisuustieteessä, antropologiassa ja jopa arkeologiassa. Fenomenologian ydinkysymyksiä on suomenkielinen johdatus fenomenologiaan. Se valottaa fenomenologian keskeisimpiä teemoja Edmund Husserlin varhaisista merkitysanalyyseista Martin Heideggerin hermeneuttiseen uudelleentulkintaan ja Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfilosofiaan. Teos esittelee fenomenologian filosofian tekemisen tapana, jonka avulla voidaan käsitellä kysymyksiä niin ruumiinkokemuksesta, modernista luonnontieteestä, poliittisesta yhteisöstä kuin naurustakin.

Avainsanat: fenomenologia, filosofia, tieteenfilosofia, pragmatismi, etiikka

Toimittaja
 
 
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2015
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
277 sivua
Kategoria
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524957137

Samankaltaisia e-kirjoja