Sisäänkirjautuminen

Kant, Immanuel

Puhtaan järjen kritiikki

Kant, Immanuel - Puhtaan järjen kritiikki, e-kirja

29,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524957021

Puhtaan järjen kritiikki on saksalaisen filosofin Immanuel Kantin (1724-1804) tunnetuin ja vaikutusvaltaisin teos ja luultavasti koko länsimaisen filosofian kuuluisin teos. Kant halusi rakentaa siltaa rationalismin ja empirismin välille ja vastusti jyrkkää kokemusajattelua. Teos pyrkii vastaamaan perustaviin tietoteoreettisiin kysymyksiin "mitä tiedämme" ja "kuinka tiedämme sen". Puhtaan järjen kritiikki koostuu johdannosta ja kahdesta kirjasta. Johdannossa Kant käsittelee "puhtaan" ja empiirisen eli kokemusperäisen tiedon eroja, analyyttisten ja synteettisten arvostelmien eroja, apriorisen tiedon mahdollisuuksia ja "puhtaan järjen" ongelmaa yleensä. Ensimmäinen kirja käsittelee Kantin niin sanotun transsendentaalisen idealismin perusosasia ja toinen sen menetelmiä.

Avainsanat: filosofia, tietoteoria, apriorinen tieto, metafysiikka, transsendentalismi

Tekijä(t)
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2016
Kieli
fi
Painos
2
Sivumäärä
599 sivua
Kategoria
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524957021
Painetun ISBN
9789524951692

Samankaltaisia e-kirjoja