Sisäänkirjautuminen

Heiskala, Risto

Talous ja yhteiskuntateoria 2: Modernin maailman talous ja sen kritiikki

Heiskala, Risto - Talous ja yhteiskuntateoria 2: Modernin maailman talous ja sen kritiikki, e-kirja

27,75€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789524957014

Talous ja yhteiskuntateoria -teossarja esittelee taloudellisen ajattelun teemoja aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Se antaa perustiedot taloudesta antiikin ja keskiajan ajattelussa, poliittisen taloustieteen klassikoista, sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä sekä näiden kritiikistä. Sarjan toisessa osassa Modernin maailman talous ja sen kritiikki käsitellään aikaa 1800-luvun lopulta eteenpäin, jolloin kapitalistinen markkinatalous ulotti kiihtyvällä vauhdilla lonkeronsa maapallon etäisimpiin kolkkiin. Samoihin aikoihin taloutta alettiin tutkia erillään muusta yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä. Hallitsevaan asemaan taloustieteellisessä ajattelussa kohosi uusklassinen taloustiede, joka nojautuu käsitykseen rationaalisia valintoja tekevästä kuluttajasta. Tähän näkemykseen myös yhteiskuntateoria joutui ja joutuu edelleen ottamaan kantaa.

Talouden ja yhteiskunnan suhdetta tarkastellaan teoksessa muun muassa sosiologian ja taloustieteen klassikoiden kautta. Lisäksi kirjassa pureudutaan kuluttamisen, yhteiskunnallisen järjestyksen sekä taloudellisen oikeudenmukaisuuden teemoihin. Länsimaisen kulutusyhteiskunnan vastapainoksi esitellään postkolonialistista tutkimusta sekä antropologien esimerkkejä kulttuureista, joissa sosiaalisista suhteista irrallista taloudellista toimintaa ei voida edes kuvitella.

Avainsanat: yhteiskuntateoriat, talous, taloushistoria, taloustieteet, käsitehistoria, tutkimus, koulukunnat, talousteoriat, taloudellinen antropologia, kapitalismi, poliittinen taloustiede, marxilainen taloustiede, uusklassinen taloustiede, historia, kulutus, postkolonialismi, sosiologia, markkinatalous, kulutusyhteiskunta, makrotaloustiede, taloussosiologia, historiallinen sosiologia, institutionalismi

Tekijä(t)
Toimittaja
 
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2016
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
427 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789524957014

Samankaltaisia e-kirjoja