Sisäänkirjautuminen

Ashorn, Ulla

Yhteiskunta ja terveys: Klassisia teoreettisia näkökulmia

Ashorn, Ulla - Yhteiskunta ja terveys: Klassisia teoreettisia näkökulmia, e-kirja

23,85€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524956826

Terveys on sidoksissa kulttuuriin ja moraaliin sekä hyvään yhteiskuntapolitiikkaan. Siihen vaikuttavat myös ihmisen ja yhteisön väliset suhteet ja yhteiskunnallinen työnjako. Terveys on myös taloudellinen ilmiö, johon käytetään jopa 10-15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Yhteiskuntaluokan, ammattiryhmän, sukupuolen ja etnisen taustan mukaiset erot näkyvät kuitenkin terveydentilassa ja terveydenhuollon toimin-nassa. Tästä syystä on tärkeä tutkia ja tunnistaa, millaisia käsityksiä ja valtakamppailuja terveyteen liittyy. Käsitykset nojaavat erityisesti länsimaiseen lääketieteeseen ja muuhun asiantuntijavaltaan. Terveydenhuolto toimintana ja järjestelmänä on monen tieteenalan tutkimuskohde ja monitieteisen keskustelun kohtaamispaikka.

Yhteiskunta ja terveys esittelee yhteiskuntatieteellisen terveystutkimuksen klassikoita, teorioita ja käsitteitä. Siinä nostetaan esiin yhteiskuntatieteellisen terveystutkimuksen tärkeitä ajattelijoita ja klassisia tutkimusaiheita. Teos kartoittaa terveyteen ja sairauteen liittyvää yhteiskuntatieteellistä teoriakeskustelua ja herättää pohtimaan yhteiskuntatieteellisen terveystutkimuksen empiiristä lähestymistapaa, jossa helposti vierastetaan teoreettisia kysymyksiä ja käsitteellisiä tarkasteluja.

Toimittaja
 
 
 
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2010
Kieli
fi
Painos
1
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524956826

Samankaltaisia e-kirjoja