Sisäänkirjautuminen

Kaisto, Jani

Hallintavalta: Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä

Kaisto, Jani - Hallintavalta: Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä, e-kirja

25,75€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524956727

Kun puhutaan hallinnasta yhteiskunnallistuneena vallankäytön muotona, sillä tarkoitetaan järjestelmällisiä pyrkimyksiä muovata yksilöiden, yhteisöjen ja väestöjen toimintaa ja toiminnan mahdollisuuksia. Hallintavalta johdattaa lukijansa hallinnan kysymyksenasetteluihin: Miten sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen kietoutuvat yhteiskunnalliseksi hallinnaksi? Millaisin käsittein hallintaa tulee tutkia? Millaista asiantuntijatietoa hallinta edellyttää ja tuottaa? Millaisten kansainvälisten kytkentöjen varassa hallinta tapahtuu? Millaisia yksilöitä hallinta kohteistaan muovaa?
Hallintavalta on tärkeää ja ajankohtaista luettavaa yhteiskuntatieteiden tutkijoille, sosiaalialan ammattilaisille, järjestöaktiiveille, talouselämän ja kansainvälisen politiikan toimijoille sekä kaikille vallan, hallinnan ja politiikan kysymyksistä kiinnostuneille. Erityisesti se soveltuu oppikirjaksi yliopistoissa ja sosiaalialan ammattikorkeakouluissa. Sitaatti: ""Hallinta on laskelmoitua ja johdonmukaista toimintaa, joka tähtää yksilöiden, yhteisöjen ja kokonaisten populaatioiden ohjaamiseen kulloinkin tärkeiksi ymmärrettyjen päämäärien kehyksessä. Ollakseen tehokasta hallinnan on oltava yksilöivää ja yksilöllistä: yksilöt on ohjattava ymmärtämään itsensä esimerkiksi kansalaisina, kuluttajina, työläisinä ja opiskelijoina, joista jokaisella on omat henkilökohtaiset vastuunsa kannettavanaan. Tukemalla ja ohjaamalla yksilöiden aktiivisuutta ja luovuutta vahvistetaan samalla sosiaalisen kokonaisuuden prosessien toimintaa, esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuutta tai talouden tuottavuutta.""

Avainsanat: hallinta, globaali hallinta, vallankäyttö, politiikantutkimus, kansalaisuus, sosiaalipolitiikka, valta, politiikka, yhteiskunta

Toimittaja
 
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2015
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
279 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524956727

Samankaltaisia e-kirjoja