Sisäänkirjautuminen

Heiskala, Risto

Talous ja yhteiskuntateoria 1: Vanhan maailman talous ja suuri murros

Heiskala, Risto - Talous ja yhteiskuntateoria 1: Vanhan maailman talous ja suuri murros, e-kirja

27,75€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524956680

Talous ja yhteiskuntateoria on laaja kolmeosainen esitys yhteiskuntateoreettista ja -filosofisista tavoista käsitteellistää talous. Teossarja esittelee kattavasti erilaisia talousteorioita antiikista nykyaikaan sekä taloudellisen ajattelun tärkeimpiä teemoja aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Sarja tarjoaa perustiedot mm. taloudesta antiikin ja keskiajan ajattelussa, poliittisen taloustieteen klassikoista, sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä sekä näiden kritiikistä. Tarkasteltavina ovat talousajattelun vanhat ja uudet klassikot Adam Smithistä J. M. Keynesiin samoin kuin valtavirran talousajattelun kriitikot Foucault'sta Derridaan. Kirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia talous- ja yhteiskuntatieteilijöitä sekä historiantutkijoita. Talous ja yhteiskuntateoria soveltuu useiden tieteenalojen harrastajien käsikirjaksi - taloustieteistä sosiologiaan, filosofiasta aatehistoriaan.

Avainsanat: yhteiskuntateoriat, talous, taloushistoria, taloustieteet, käsitehistoria, tutkimus, koulukunnat, talousteoriat, taloudellinen antropologia, islam, merkantilismi, klassinen taloustiede, poliittinen taloustiede, marxilainen taloustiede, uusklassinen taloustiede, historia

Toimittaja
 
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
350 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524956680

Samankaltaisia e-kirjoja