Sisäänkirjautuminen

Launis, Veikko

Geeniteknologia, arvot ja vastuu

Launis, Veikko - Geeniteknologia, arvot ja vastuu, e-kirja

21,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524956154

Geeniteknologian räjähdysmäinen kehitys on tehnyt ajankohtaisiksi aivan uudet eettiset kysymykset. Monet geenietiikan kysymyksistä ovat hyvin perusteltuja, kuten kysymys geenitestien tulosten soveltamisesta vakuutustoiminnassa ja työelämässä tai kysymys geenimuuntelun tarkoitusperistä. Teos on kannanotto geenieettiseen keskusteluun. Se pyrkii osoittamaan, miten geenietiikan kysymyksiä voidaan lähestyä järkiperäisesti ja perimää mystifioimatta, arvojen moninaisuutta ja katsantokantojen erilaisuutta kunnioittaen. Samalla se tarjoaa uusia käsitteellisiä välineitä geenitutkimuksen taustalla olevien pyrkimysten ymmärtämiseen ja niiden kriittiseen arviointiin. Teos soveltuu oppikirjaksi ja lähdemateriaaliksi yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukioissa annettavassa etiikan opetuksessa. Helppolukuisuutensa vuoksi se soveltuu hyvin myös kansalaiskeskustelun käyttövaraksi. Kirjoittaja toimii filosofian dosenttina Turun yliopistossa.

Avainsanat: geenitekniikka, etiikka, bioetiikka, geenitutkimus, geenitestit, vakuutus, työnhakijat, syrjintä, geeniterapia, geenit, patentointi, muuntogeeniset elintarvikkeet

Tekijä(t)
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2003
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
159 sivua
Kategoria
Terveys, kauneus, muoti
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524956154