Sisäänkirjautuminen

Karppinen, Kari

Onko Eurooppa olemassa? Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan

Karppinen, Kari - Onko Eurooppa olemassa? Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan, e-kirja

26,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524956048

Teoksessa lähestytään eurooppalaisen demokratian ajankohtaisia ongelmia viestinnän ja julkisuuden näkökulmasta. Niiden merkitys Euroopan integraatiota koskevassa keskustelussa on viime aikoina korostunut. Euroopassa ei ole kansalliset rajat ylittävää yhteistä julkisuutta. Yhä suurempi osa taloudellisista ja poliittisista päätöksistä tehdään EU:n toimielimissä, mutta kansalaisten julkinen keskustelu tapahtuu miltei pelkästään kansallisessa julkisuudessa. Lisäksi ihmiset eivät ole kovin kiinnostuneita EU-politiikasta, mikä luo demokratiavajetta. Vaatiiko Euroopan yhdentyminen yhteistä eurooppalaista julkisuutta, jossa kansalaiset voisivat keskustella yhteisistä eurooppalaisista tavoitteista ja rakentaa eurooppalaista identiteettiä? Onko tällainen yhteinen julkisuus ylipäänsä mahdollinen? Entä voidaanko julkisen keskustelun avulla kuroa umpeen EU:n demokratiavaje?Teoksessa tarkastellaan myös EU-journalismia, Euroopan kulttuurista moninaisuutta sekä vähemmistöjen pääsyä julkisuuteen. Ajankohtaisina esimerkkeinä jälkimmäisestä käsitellään muun muassa Viron ja Turkin tilannetta.

Avainsanat: demokratia, julkisuus, tiedonvälitys, joukkoviestintä, journalismi, media, monikulttuurisuus, vähemmistöt, etniset vähemmistöt, tiedotustutkimus

Toimittaja
 
 
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2008
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
271 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524956048
Painetun ISBN
9789524950626

Samankaltaisia e-kirjoja