Sisäänkirjautuminen

Peltonen, Matti

Mikrohistoriasta

Peltonen, Matti - Mikrohistoriasta, e-kirja

21,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524955041

Tavoitteeni tässä kirjassa on osoittaa mikrohistorian paikka. Mielestäni mikrohistoria ei ole tutkimusmetodi, vaan jotain laajempaa, joka liittyy tutkimuksen lähtökohtiin, strategisiin ratkaisuihin tutkimuksen alussa ja koko työhön vaikuttaviin valintoihin. Keskustelu mikrohistoriasta on ennen kaikkea metodologista keskustelua. Toinen tavoitteeni on tuoda esille mikrohistorian monimuotoisuus ja monikäyttöisyys. En halua tehdä eroa vain vanhan ja uuden mikrohistorian välillä, vaan pyrin osoittamaan uudenkin mikrohistorian moniaineksisuuden. Kolmanneksi yritän hahmottaa historiantutkimuksen ja muiden yhteiskuntatieteiden mikronäkökulmien yhtymäkohtia ja metodologisen keskustelun samankaltaisuuksia mikro- ja makrotasojen yhteyksien pohdinnassa. (Matti Peltosen esipuheesta).

Avainsanat: mikrohistoria, mentaliteettihistoria, historiantutkimus, metodologia, annalistinen historiantutkimus, muistitieto, historiantutkijat

Tekijä(t)
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
1999
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
173 sivua
Kategoriat
Historia
 
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524955041
Painetun ISBN
9516627765

Samankaltaisia e-kirjoja