Sisäänkirjautuminen

Sintonen, Matti

Biologian filosofian näkökulmia

Sintonen, Matti - Biologian filosofian näkökulmia, e-kirja

21,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524955010

Tämä teos ei ole systemaattinen ja kattava katsaus biologian filosofiaan vaan kokoelma tätä tarkoitusta varten kirjoitettuja tai klassisia alaa käsitteleviä artikkeleita. Biologisen tietämyksen alue on valtaisa ja kasvaa nopeasti. Koska kaikkia sen filosofisia puolia on mahdotonta käsitellä yhden niteen sisällä, olen valinnut artikkelit sen mukaan, kuinka hyvin ne havainnollistavat filosofian kannalta kiintoisaa biologista käsitteen- ja teorianmuodostusta sekä argumentaatiota. Suuri osa artikkeleista käsittelee suoraan tai epäsuorasti evoluutioteoriaa, koska se on sadan viidenkymmenen vuoden ajan ollut kiistan ydin. Esimerkiksi viime vuosikymmeninä suuresti edenneiden molekyylibiologian ja biotekniikan asettamia filosofisia haasteita on tilan puutteen vuoksi ikävä kyllä käsitelty riittämättömästi. Voin vain toivoa, että joku tarttuisi tähän haasteeseen. Teos alkaa biologian filosofian keskeisten ongelmien lyhyellä esittelyllä ja etenee sitten tarkastelemaan evoluutioteorian rakennetta, darwinismin luonnetta teoriana ja laajenevana tutkimusohjelmana, sekä darwinilaisen evoluutioteorian saavutuksia ja mahdollisia vaikutuksia eri alueilla. Toinen osa käsittelee luonnonvalinnan, kelpoisuuden ja sopeutumisen käsitteitä ja kolmas lajin käsitettä ja biologisen kenttätutkimuksen erityisongelmia. Neljännessä osassa on kaksi kilpailevaa esitystä funktion eli tehtävän analyysista ja asemasta biologiassa, ja viimeinen osa, "Reduktio ja tieteen ykseys " palaa reduktion ohjelman vaikeuksiin ja molekyylibiologiassa kumouksen tarjoamaan haasteeseen.

Avainsanat: Biologia, Filosofia

Tekijä(t)
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
1998
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
Gaudeamus
Sivumäärä
349 sivua
Kategoria
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524955010
Painetun ISBN
9516627439

Samankaltaisia e-kirjoja