Sisäänkirjautuminen

Mäntysaari, Mikko

Sosiaalityö ja teoria

Mäntysaari, Mikko - Sosiaalityö ja teoria, e-kirja

27,30€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789524518048

Mikä on sosiaalityön tutkimuksen teoreettinen pohja? Miten tieteenalan teoreettisia juuria, nykytilannetta ja uusia suuntauksia tulisi ymmärtää? Entä mistä teoreettisista lähtökohdista koko sosiaalisen käsitettä tulisi tarkastella? Teoriakeskustelua on suomalaisessa sosiaalityössä käyty aiemmin vain satunnaisesti tai yksittäisiin näkökulmiin keskittyen, joten tarve tämän keskustelun kokoavalle teokselle on suuri. Lisäksi teoriaa on kaivattu ammattikäytäntöjen kehittämisen ja arvioinnin tueksi.

Tämä teos on ensimmäinen laaja katsaus suomalaisen sosiaalityön teorialähtökohtiin. Asiantunteva kirjoittajakaarti esittelee alan suuria kansainvälisiä vaikuttajia, johdattaa tutustumaan teoriaperinteisiin, pohtii sosiaalityön tiedesuhteita ja avaa mielenkiintoisia näkökulmia sosiaalityön teorian ja käytännön suhteeseen.

Tässä Sosiaalityön tutkimuksen seuran seitsemännessä vuosikirjassa kuvataan ajankohtaisesti sosiaalityön teoriasta käytävää ajatustenvaihtoa ja tutkimusta. Kirja tarjoaa teoreettisia työvälineitä ja monipuolisia keskustelunavauksia niin alan tutkijoille, opiskelijoille kuin sosiaalityöntekijöille.

Avainsanat: sosiaalityö, teoriat, tutkimus, diskurssi, subjekti, toiseus, systeemiteoria, postmoderni, positivismi, empirismi, kriittinen realismi, toiminnallisuus, hyvinvointi, ammatillistuminen, historia, professionalismi, käytäntö, voimaantuminen, Saksa

Toimittaja
 
 
Julkaisija
PS-kustannus
Julkaisuvuosi
2017
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
297 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789524518048

Samankaltaisia e-kirjoja