Sisäänkirjautuminen

Korhonen, Vesa

Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö

Korhonen, Vesa - Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö, e-kirja

33,60€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789524517645

Monikulttuurisuus on myös Suomessa muodostunut ajankohtaiseksi ja pysyväksi ilmiöksi, joka haastaa etsimään uudenlaisia tapoja toimia ja ymmärtää kulttuurista moninaisuutta. Erilaisten taustojen, arvojen ja viestintätyylien ei tarvitse olla kompastuskivi eikä vuorovaikutuksen este, vaan avarakatseisesta, aitoon kohtaamiseen ja yhteisymmärrykseen pyrkivästä lähestymistavasta hyötyvät kaikki.

Erityisesti hiljattain maahan muuttaneet kaipaavat tukea päästäkseen uuden elämän alkuun. Onnistunut monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö vaatii osapuolilta kulttuurienvälistä ymmärrystä, laajaa kulttuurikuvaa, ihmisarvon ja erilaisten taustojen kunnioitusta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä tietoa sopeutumis- ja integroitumisprosesseista, joita vähemmistöryhmät käyvät läpi. Samat asiat ovat tärkeitä myös esimiestyössä ja organisaation monimuotoisuutta tukevassa johtamisessa.

Teos on suunnattu laajalle lukijakunnalle, ihmisille, jotka ovat eri tavoin kohtaamassa, ohjaamassa, neuvomassa tai johtamassa eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Kirja rohkaisee lukijaa syventämään kulttuurien merkityksen ymmärtämistä, kasvattamaan monikulttuurista tietoisuuttaan sekä parantamaan käytännöllisiä valmiuksia, joiden avulla voidaan kehittää toimintaa erilaisissa monikulttuurisissa toimintaympäristöissä, kuten koulutuksessa, työelämässä, sosiaali- ja terveysalalla, vapaa-ajan toiminnassa ja maahanmuuttajia vastaanottavassa työssä.

Avainsanat: monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, ohjaus, kulttuurienvälisyys, kulttuuriosaaminen, henkilöstö, sosiaalinen vuorovaikutus, kulttuurierot, uskonnot, maailmankatsomus, sosiokulttuuriset tekijät, kotoutuminen, neuvonta, koululaitos, aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö, nuorisotyö, työelämä

Toimittaja
 
Julkaisija
PS-kustannus
Julkaisuvuosi
2017
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
359 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789524517645

Samankaltaisia e-kirjoja