Sisäänkirjautuminen

Määttä, Paula

Tavallisen erityinen lapsi: Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa

Määttä, Paula - Tavallisen erityinen lapsi: Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa, e-kirja

Ei saatavilla

Miksi on päädytty puhumaan erityisistä lapsista ja kadotettu heidän
tavallinen lapsuutensa?

Perheen ja ammattikasvattajien yhteistyö virittyy yleensä vain silloin, kun lapsen kehityksestä huolestutaan. Tällöinkin vastuu mieluusti siirretään erityisasiantuntijoille. Kun lapset luokitellaan erityisiksi, arjen asiantuntijat - vanhemmat - ohitetaan.

Tavallinen lapsuus ilman leimaamista ja muista lapsista erilleen joutumista kuuluu kaikille. Tässä kirjassa tavallisen erityisiin lapsiin kuuluvat myös ne lapset, joilla on lääketieteellinen diagnoosi. Kirjassa tarkastellaan lapsen kehityksen huolenaiheita, kehitysympäristöjen moninaisuutta ja yhteistyön pelisääntöjä. Samalla tuodaan esille hyväksi havaittuja yhdessä tekemisen toimintamalleja. Kodin, päivähoidon ja koulun arjesta syntyy lapsuus, jonka rakentamiseen tarvitaan yhteistyötä ja kunkin osapuolen asiantuntemusta. Kirjan avulla ammattikasvattaja havaitsee, että erityinen onkin tavallista. Hänen uskonsa omiin mahdollisuuksiin työskennellä kaikkien lasten kanssa lisääntyy.

Kirjan uudistetussa painoksessa on uutta tietoa lapsen kehityksen ja
oppimisen perustasta, ja se on päivitetty säädösten osalta.

Kirjan kirjoittajat ovat erityispedagogiikan asiantuntijoita. Paula Määttä on johtanut 20 vuotta tutkimusta, jossa on selvitetty, miten perheet pärjäävät ammattilaisten kanssa. Anja Rantala puolestaan perehdyttää opiskelijoita moni-alaiseen yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston lehtorina.

Avainsanat: lapset, kasvatus, perhe, kasvuympäristö, vaikutukset, lapsuus, normaalius, lasten kehitys, vanhempi-lapsisuhde, vuorovaikutus, aikuiset, vastuu, vanhemmat, yhteistyö, koti, päivähoito, koulu

Tekijä(t)
 
Julkaisija
PS-kustannus
Julkaisuvuosi
2016
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
214 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789524517485

Samankaltaisia e-kirjoja