Sisäänkirjautuminen

Kaidesoja, Tuukka

Syistä selityksiin: Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä

Kaidesoja, Tuukka - Syistä selityksiin: Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä, e-kirja

27,75€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789523455450

Yhteiskuntatieteissä tutkitaan sosiaalisten ilmiöiden syitä ja seurauksia. Kausaalinen järkeily on keskeinen osa alan tutkimusta tutkimusmenetelmistä ja -asetelmista riippumatta. Kausaalisuuden käsitettä, kausaalisuhteita, kausaalisia päätelmiä ja kausaalisia mekanismeja koskevien oletusten hahmottaminen on tärkeää alan tutkimuskäytäntöihin tutustuttaessa ja niitä kehitettäessä.

Syistä selityksiin on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys kausaalisesta järkeilystä ja selittämisestä yhteiskuntatieteissä. Kirjassa tarkastellaan kausaliteetin merkitystä erilaisia tutkimusmenetelmiä käyttävissä yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa. Teorioita, käsitteitä ja metodologisia näkemyksiä havainnollistetaan konkreettisilla esimerkeillä.

Teos tarjoaa yhteiskuntatieteiden ja niiden filosofian opiskelijoille ja tutkijoille perustiedot kausaaliseen selittämiseen liittyvistä kysymyksistä.

Avainsanat: yhteiskuntatieteet, filosofia, kausaliteetti, selittäminen, tutkimusmenetelmät, tieteenfilosofia, päättely

Tekijä(t)
 
Toimittaja
 
 
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2018
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
339 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789523455450

Samankaltaisia e-kirjoja