Sisäänkirjautuminen

Vaarama, Marja

Suomalaisten hyvinvointi 2014

Vaarama, Marja - Suomalaisten hyvinvointi 2014, e-kirja

24,85€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789523430020

Suomalaisten hyvinvointi 2014 piirtää kokonaiskuvan väestön hyvinvoinnista ja terveydestä, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja kansalaisten asenteista. Yli 5 000 suomalaisen haastatteluun perustuva aineisto tarjoaa ainutlaatuisen tietopohjan hyvinvointipolitiikan arviointiin ja kuvaa samalla hyvinvointivaltion tilaa kansalaisen ja asiakkaan näkökulmasta. Teoksessa käsitellään monipuolisesti suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana, hyvinvoinnin nykytilaa ja sen jakautumista väestössä. Erityishuomiota kiinnitetään iäkkäisiin, työttömiin, lapsiperheisiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin aikuisiin. Sosiaali- ja terveyspalveluja selvitetään sekä menojen kehityksen ja rakenteen että niiden käytön ja käyttäjien tyytyväisyyden näkökulmista. Lisäksi paneudutaan palveluja täydentävän läheisavun moninaisuuteen ja ikäihmisten palveluihin. Hyvinvointivaltion kannatusperusta ja asenteet hyvinvointivaltiota kohtaan, yhteiskunnan sosiaalinen kestävyys, leipäjonot ja EU:n köyhyysstrategia syventävät kuvaa hyvinvointivaltiomme nykytilasta. Säännöllisesti toistettavaan suomalaisten hyvinvointia ja hyvinvointipalvelujen käyttöä selvittävään HYPA -kyselytutkimukseen perustuva kirja on jo viides sarjassaan. Se on suunnattu kaikille hyvinvoinnista ja hyvinvointipolitiikasta kiinnostuneille. Kirja tarjoaa monipuolisen tietopaketin hyvinvointipolitiikan arviointiin, kehittämiseen ja tutkimukseen.

Avainsanat: väestö,  hyvinvointi,  terveys,  sosiaalipalvelut,  terveyspalvelut,  käyttö,  kansalaiset,  asenteet,  haastattelututkimus,  väestöryhmät,  terveyserot,  elämänlaatu,  elinolot,  erot,  toimeentulo,  eriarvoisuus,  hyvinvointipolitiikka,  sosiaalinen kestävyys,  tuloerot,  sosiaalimenot,  terveysmenot,  köyhyys,  ikääntyneet,  lapsiperheet,  nuoret aikuiset,  huono-osaisuus,  syrjäytyminen,  ruoka-apu,  läheiset,  auttaminen,  tilastot,  taulukot

Tekijä(t)
 
 
 
Toimittaja
Julkaisija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Julkaisuvuosi
2014
Kieli
fi
Painos
2
Sivumäärä
332 sivua
Kategoriat
Terveys, kauneus, muoti
 
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789523430020
Painetun ISBN
978-952-302-014-6

Samankaltaisia e-kirjoja