Sisäänkirjautuminen

Nykänen, Eeva

Sosiaaliset oikeudet - näkökulmia perustaan ja toteutumiseen

Nykänen, Eeva - Sosiaaliset oikeudet - näkökulmia perustaan ja toteutumiseen, e-kirja

26,60€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789523430013

Mihin ja minkälaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin meillä on oikeus? Ja mitä, jos oikeutemme eivät toteudukaan? Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja Suomen perustuslain määrittelemät sosiaaliset oikeudet on otettava huomioon sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja toimeentuloturvan järjestelmiä rakennettaessa ja alan lainsäädäntöä säädettäessä ja toimeenpantaessa.
Kirjassa tarkastellaan perustuslaissa turvattuja sosiaalisia perusoikeuksia ja kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ja pohditaan niiden vaikutusta mm. ajankohtaisiin säästötoimiin. Lisäksi pohditaan sosiaalisten oikeuksien järjestämisen muutostrendejä ja sosiaalisten ihmis- ja perusoikeuksien muutoksille asettamia rajoja. Kirjassa käsitellään myös sosiaalisten oikeuksien toteutumista eri ryhmien, kuten lasten, vammaisten, päihdeongelmaisten ja vanhusten, palveluissa. Lopuksi tarkastellaan vielä sosiaaliturvaan liittyvää jälkikäteistä oikeusturvaa.
Kirja pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan tutkimuksen ja Suomen sosiaalioikeudellisen seuran seminaarisarjaan. Se on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja tutkijoille, mutta soveltuu myös oppikirjaksi oikeustieteen ja sosiaalitieteiden opinnoissa.
Painetun kirjan voi tilata THL:n verkkokaupasta: https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/sosiaaliset-oikeudet-nakokulmia-perustaan-ja-toteutumiseen/1798495

Avainsanat: sosiaaliset oikeudet, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, palvelujärjestelmät, terveydenhuolto, sosiaalihuolto, kansainväliset sopimukset, ihmisoikeudet, perusoikeudet, sosiaaliturva, oikeusturva, lainsäädäntö, sosiaalioikeus

Toimittaja
 
 
Julkaisija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Julkaisuvuosi
2017
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
211 sivua
Kategoriat
Yhteiskunta
 
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789523430013
Painetun ISBN
978-952-302-781-7

Samankaltaisia e-kirjoja