Sisäänkirjautuminen

Sihto, Marita

Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus - lähestymistapoja ja ratkaisuja

Sihto, Marita - Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus - lähestymistapoja ja ratkaisuja, e-kirja

24,85€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789523430006

Terveyden edistäminen on yksi terveyspolitiikan tärkeistä lähtökohdista. Käsitys terveyden edistämisestä jää kuitenkin vajaaksi, jos sitä ei tarkastella suhteessa terveydelliseen eriarvoisuuteen. Tässä kirjassa aihetta lähestytään aiempia teoksia laajemmin myös tästä näkökulmasta ja esitetään mahdollisuuksia vaikuttaa terveyseroihin eri tavoin sen sijaan, että tyydyttäisiin vain dokumentoimaan niitä. Teoksessa esitellään aluksi terveyden edistämisen käsitteitä ja toimintaperiaatteita. Samalla kuvataan olemassa olevia tapoja, keinoja ja ratkaisumalleja, joilla tavoitellaan sitä, että kaikki väestöryhmät hyötyisivät terveyden edistämistoimista. Kirjassa esitellään mm. kaikille suunnattuja alkoholi-, liikunta- ja ravitsemuspoliittisia toimia sekä pohditaan positiivisen erityiskohtelun merkitystä palveluissa. Yksilön edellytyksiin edistää terveyttään vaikuttavat mm. terveyden lukutaito ja koherenssin tunne valmius hyödyntää olemassa olevia voimavaroja. Terveyden edistämisessä tulee jättää tilaa ihmisten omalle aktiivisuudelle ja arvostuksille samalla, kun huomioidaan ne yhteiskunnan rakenteelliset rajoitteet ja reunaehdot, joissa nämä voivat toteutua. Teos soveltuu oppikirjaksi ja lukemistoksi kaikille, jotka haluavat perehtyä terveyttä edistävään terveyspolitiikkaan erityisesti terveyserojen kaventamisen näkökulmasta. Painetun kirjan voi tilata THL:n verkkokaupasta: https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/?id=1780875

Avainsanat: Terveys- ja hyvinvointipolitiikka ja -talous, terveyden edistäminen, eriarvoisuus, terveyserot, käsitteet, toimintaperiaatteet, menetelmät, terveyspolitiikka, terveyskäyttäytyminen, interventio, elämäntapa, huono-osaisuus, terveys, alkoholihaitat, ennaltaehkäisy, ravitsemuspolitiikka, alkoholipolitiikka, liikuntapolitiikka, liikennesuunnittelu, neuvolat, perhe, palvelut, koherenssi, vähentäminen

Toimittaja
 
Julkaisija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Julkaisuvuosi
2016
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
195 sivua
Kategoria
Terveys, kauneus, muoti
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789523430006
Painetun ISBN
978-952-302-717-6

Samankaltaisia e-kirjoja