Sisäänkirjautuminen

Huuskonen, Saija

Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus

Huuskonen, Saija - Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus, e-kirja

27,30€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789523380721

Kirja tarjoaa metsänomistajalle ja metsäammattilaiselle kattavan tietopaketin metsien kasvattamiseksi taimikoista päätehakkuisiin. Näkökulmana on puun tuottaminen taloudellisesti kannattavasti metsän muita tuotteita, hyötyjä ja ekologista kestävyyttä unohtamatta. Kirjassa opastetaan sekä tasaikäisrakenteisen että eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen eri menetelmiin ja niiden perusteisiin viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Uudistetun metsälain avaamat mahdollisuudet metsänkasvatuksessa on otettu huomioon tarkasteluissa. Puun ja metsän kasvun biologiset perusteet sekä tärkeimmät metsätuhot esitellään lyhyesti. Pääpaino on metsänkasvatuksen menetelmissä (taimikonhoito, harvennukset, erirakenteinen metsänkasvatus, laatupuun kasvatus, metsäbiomassan tuotanto ja talteenotto) ja niiden käytäntöön soveltamisessa ja kannattavuudessa. Kirjassa on runsaasti esimerkkilaskelmia, jotka havainnollistavat eri toimenpiteiden merkitystä niin puun tuotokseen kuin kannattavuuteen.

Kirja on tarkoitettu kaikille metsäasioista kiinnostuneille, mutta erityisesti metsänomistajille, metsäammattilaisille ja alan opiskelijoille.

Avainsanat: Metsänkasvatus, Tasaikäiskasvatus, Eri-ikäiskasvatus, Puuntuotoskyky

Tekijä(t)
 
Toimittaja
Julkaisija
Tapio
Julkaisuvuosi
2014
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
205 sivua
Kategoria
Puutarha, maa- ja metsätalous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789523380721
Painetun ISBN
978-952-6612-39-3

Samankaltaisia e-kirjoja