Sisäänkirjautuminen

Skarp, Ari-Pekka

G.H.Mead: Mieli ja minä: Mielen dialoginen rakentuminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Skarp, Ari-Pekka - G.H.Mead: Mieli ja minä: Mielen dialoginen rakentuminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, e-kirja

4,00€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789523304338

George Herbert Mead on hyvin tunnettu teoreetikko etenkin sosiaalipsykologian ja sosiologian alueella. Häntä pidetään John Deweyn kanssa yhtenä Amerikan pragmatismin perustajista ja symbolisen interaktionismin (Herbert Blumerin antama nimitys Meadin työlle) pääasiallisena inspiroijana. Meadin teoriaa on kutsuttu myös sosiaaliseksi behaviorismiksi. Hänen työnsä ovat inspiroineet muun muassa sosiologi Ervin Goffmania, joka jalosti omaa näyttämömetaforaansa perustuvaa teoriaa juuri Meadin symbolista vuorovaikutusta käsitelleiden teorioiden pohjalta. Myös Jürgen Habermas on käyttänyt Meadin teorioita omassa kommunikatiivisen toiminnan teoriassaan.

Tässä kirjassa on esitetty Meadin sosiaaliseksi behaviorismiksi nimitetyn teorian keskeiset käsitteet ja idea pähkinänkuoressa. Kirjan lukija ymmärtää miten Mead esitti mielen, itsen, minuuden ja yhteiskunnan syntymisen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Meadin teoriaa on selvennetty esimerkkien kautta niin, että lukija saa hyvän käsityksen Meadin ajatuksista suhteellisen helposti. Tämä kirja on siis erinomainen johdatus Meadin ajatteluun, joka voi inspiroida tutustumaan Meadin teorioihin laajemminkin.

Avainsanat: sosiaalipsykologia, symbolinen interaktionismi, pragmatismi, sosiodigitaalisuus, dialogisuus

Tekijä(t)
Julkaisija
Books on Demand
Julkaisuvuosi
2018
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
Kompleksisuus ja moderni psykologia
Sivumäärä
38 sivua
Kategoria
Psykologia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789523304338