Sisäänkirjautuminen

Lehtinen, Reijo S

Rakennushankkeen työturvallisuus

Lehtinen, Reijo S - Rakennushankkeen työturvallisuus, e-kirja

46,15€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 9789522672261
DRM-rajoitukset

TulostusEi sallittu
Kopioi leikepöydälleEi sallittu

Rakennushankkeen työturvallisuus -kirjan uusintapainosta on päivitetty muuttuneiden lakien ja asetusten osalta. Räjäytystyönjohtajan velvollisuudet sekä valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta ovat tarkentuneet. Rakennushankkeen työturvallisuus -kirjassa kerrotaan, miksi turvallisuussuunnittelua on tehtävä ja miten sitä tehdään. Erityisen tärkeää on riskien tunnistaminen ja tapaturmien ennaltaehkäisy. Näiden velvoitteiden toteutumista varmistavat työturvallisuusasiakirjat ja työmaan turvallisuussuunnittelu. Kirjassa tarkastellaan rakennustyöasetuksen vaikutusta rakennushankkeeseen, osapuolten tehtäviin ja yhteistoimintavelvoitteisiin suunnittelun käynnistämisestä kohteen käyttöönottoon. Tässä turvallisuuskoordinaattorilla on keskeinen tehtävä. Työturvallisuustehtävät ovat mukana rakennushankkeen hanke- ja suunnitteluvaiheesta rakentamiseen ja ylläpitoon. Kirjassa tarkastellaan työturvallisuusvelvoitteiden vaikutusta osapuolten tehtäviin ja vastuisiin eri sopimus- ja urakkamuotojen mukaisesti niin talonrakennus- kuin infrahankkeita toteutettaessa. Rakennushankkeen kaikki osapuolet ovat työturvallisuuslain perusteella velvoitettuja edistämään työturvallisuutta yhteisellä rakennustyömaalla. Jokaisen tiedoilla, taidoilla ja työturvallisuutta edistävällä asenteella on merkitystä, kun tavoitteena on ”nolla tapaturmaa”. Kirjassa käydään läpi pykäläkohtaisin perusteluin rakennustyön kannalta keskeiset säännökset rakennustyön turvallisuudesta, työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, räjäytys- ja louhintatyöstä, asbestityöstä, työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä sekä rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta. Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi rakennuttajille, urakoitsijoille ja kaikille rakennustyömaiden vastuuhenkilöille. Kirja soveltuu myös yritysten työturvallisuuskoulutuksen aineistoksi. Tarkoitus on herättää kokeneetkin ammattilaiset tarkastelemaan yksittäisten säännösten merkitystä omassa työssään. Rakennusteollisuus ry:n asiamies, rakennusinsinööri Reijo S Lehtinen on ollut yli 20 vuoden ajan aktiivisesti kehittämässä ja uudistamassa rakennusalan turvallisuusmääräyksiä. Hän on osallistunut alan viranomaismääräysten ja -ohjeiden laatimiseen ja kehityshankkeisiin sekä kirjoittanut lukuisia oppaita ja ohjeita. Hän on myös suosittu kouluttaja, ”matkasaarnaaja”, jota sekä rakennusalan yritykset että työntekijät arvostavat. Työympäristön kehittämisen erityisansiomitali hänelle myönnettiin vuonna 2012.

Avainsanat: rakennushankkeet osapuolet, rakennushankkeet riskien arviointi, rakennushankkeet infrahankkeet, rakennustyöasetus, rakennustyömaa työturvallisuus, rakennustyömaadirektiivit, rakennustyöt, työturvallisuus, turvallisuusmääräykset, rakennusala, työsuojelu

Tekijä(t)
Julkaisija
Rakennustieto Oy
Julkaisuvuosi
2017
Kieli
fi
Painos
3
Sarja
Ratu-käsikirjat, KI-6030
Sivumäärä
312 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789522672261
Painetun ISBN
978-952-267-224-7

Samankaltaisia e-kirjoja