Sisäänkirjautuminen

Aarnikoivu, Henrietta

Aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu, 3. uud. Painos

Aarnikoivu, Henrietta - Aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu, 3. uud. Painos, e-kirja

43,75€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789522464170

Teos kiteyttää olennaisen, kun tavoitteena on aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu. Se kumoaa kehityskeskusteluun liitetyt väärinymmärrykset ja antaa välineet toteuttaa vaikuttavan, hyötyjä synnyttävän keskustelun. Teoksessa nivotaan kehityskeskustelu osaksi esimiestyön ja johtamisen kokonaisuutta – kelluvan kehityskeskustelun käsite tekee näkyväksi sen tosiasian, että kaikki mitä esimies tekee ja jättää tekemättä arjessa, heijastuu myös kehityskeskusteluun ja sen laatuun.

3. uudistetussa painoksessa syvennetään muun muassa kriittistä tavoiteasetantaa ja yleensä suorituksen johtamista. Teoksessa avataan, miten tavoiteasetanta ja suorituksenarviointi toteutuvat toimivana prosessina konkreettisella tasolla. Teoksessa lukijalle tarjoillaan välineeksi toimintamallia, joka tukee työntekijöiden kykyä johtaa itseään sekä itseohjautuvaa ja vastuullista toimintaa. Lisäksi se mahdollistaa sen, että kaikkien organisaation työntekijöiden panos on konkreettisesti linkitettävissä organisaatiotason tavoitteisiin. Toimintamalli tukee myös toiminnan läpinäkyvyyttä kasvattaen ymmärrystä yhteisistä tavoitteista riippumatta toiminnosta ja roolista. Se rakentaa organisaation tavoitteiden saavuttamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta olennaista yhteisöllisyyttä.

Teos osoittaa sen, että oikein toteutettuna kehityskeskustelu on mitä parhain johtamisen työkalu, johon kannattaa panostaa. Se on eräänlainen kivijalka, joka luo perustan toimivalle yhteistyölle ja olennaiseen keskittymiselle.

Kirja saatavana myös painettuna kirjana Kauppakamarikaupasta!

Avainsanat: kehityskeskustelu, aarnikoivu, johtaminen, johtamisen työkalu, kehittyminen, esimies, alainen, vuorovaikutus, kehityskeskustelut, esimies-alaiskeskustelut, sanallinen viestintä, sanaton viestintä, henkilöstöjohtaminen, esimiehet, alaiset, sosiaalinen vuorovaikutus, työyhteisöt, työhyvinvointi, työmotivaatio, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
Kauppakamari
Julkaisuvuosi
2016
Kieli
fi
Painos
3
Sivumäärä
212 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789522464170
Painetun ISBN
978-952-246-416-3

Samankaltaisia e-kirjoja