Sisäänkirjautuminen

Tuominen, Kari

Yrityksen yhteiskuntavastuu pähkinässä

Tuominen, Kari - Yrityksen yhteiskuntavastuu pähkinässä, e-kirja

8,75€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 9789522282378
DRM-rajoitukset

TulostusEi sallittu
Kopioi leikepöydälleEi sallittu

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Yhteiskuntavastuu ei ole vain eettisesti hyväksyttäviä ja ajan henkeen liittyviä periaatteita. Yhteiskuntavastuu ei ole organisaation julistuksia ja hienoja yhteiskuntaraportteja imagon kohentamiseksi.

Yhteiskuntavastuu on arkisia asioita, joita otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä ja organisaation työtehtäviä suoritettaessa sen kaikilla organisaatiotasoilla.

Eräs käytännöllinen tapa havainnollistaa yhteiskuntavastuun konkreettisuus organisaation arjessa, on kuvata organisaation yhteiskuntavastuut havainnollisina esimerkkipareina ja liittää ne Euroopan laatupalkintomallin arviointikohtiin.

Organisaatio voi porukalla arvioida omia yhteiskuntavastuullisuuden peri-aatteitaan ja verrata niitä kirjan esimerkkeihin sekä tunnistaa omat kehittämistarpeet ja tavoitteet.

Kirja on lyhennelmä kirjasta:

Yhteiskuntavastuu yrityksen arjessa - 2013

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Avainsanat: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, työhyvinvointi, hyvinvointi, työterveys, työterveyshuolto, henkilöstöjohtaminen, henkilöstön tyytyväisyys, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, kannustaminen, terveys, turvallisuus, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, yhdenvertaisuus, esimiestaidot, seksuaalinen häirintä, työpaikkakiusaaminen, kiusaaminen, työhvvinvointiohjelma, työkyky, työkyvyn kehittäminen, ergonomia, työpaikkaergonomia, työasennot, osallistuminen, psyykkinen kuormitus, riskien hallinta, vaarat, hätätilanteet, ikääntyminen, fyysinen kunto, psyykkinen kunto, yhteiskuntavastuu, mittaaminen, ympäristövaatimukset, ympäristöstandardit, syrjintä, kansalaisoikeudet, työllisyys, työllistäminen, sosiaaliset oikeudet, työsuhteet, koulutus, kestävä kehitys, ilmaston muutos, luonnon suojelu, korruptio, kestävä kulutus, kuluttajasuoja

Tekijä(t)
Julkaisija
Benchmarking Ltd Oy
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
Kehittämismallit - pikaoppaat
Sivumäärä
28 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789522282378
Painetun ISBN
9789522282330

Samankaltaisia e-kirjoja