Sisäänkirjautuminen

Oppiminen ja kehittyminen pähkinässä - EFQM 3b

 - Oppiminen ja kehittyminen pähkinässä - EFQM 3b, e-kirja

Ei saatavilla

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Henkilöstön tietämys ja osaaminen tunnistetaan, niitä kehitetään ja pidetään yllä:

Menestyvät organisaatiot tunnistavat henkilöstön tietämyksen ja osaamisen. Ne laativat ja hyödyntävät koulutus- ja kehittämissuunnitelmia, joilla varmistetaan nykyiset sekä tulevat kyvykkyydet.

Ne Menestyvät organisaatiot edistävät ja suunnittelevat oppimismahdollisuuksia yksilöille, ryhmille ja koko organisaatiolle. Ne tukevat henkilöstön työssä oppimista sekä kehittävät ryhmä- ja tiimitaitoja.

Ne varmistavat, että yksilö- ja ryhmätavoitteet ovat organisaation päämäärien mukaiset. Ne arvioivat ja pitävät ajan tasalla yksilö- ja ryhmäkohtaisia tavoitteita. Ne arvioivat henkilöstön suorituskykyä ja tukevat sen parantamista.

Kirja on osa kirjasta:

EFQM 3 - Henkilöstö - 2013

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Avainsanat: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, henkilöstön kehittäminen, henkilöstövoimavarat, henkilöstön tyytyväisyys, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, osaaminen, kehittyminen, oppiminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, henkilöstösuunnittelu, muutoksen johtaminen, mittaaminen

Julkaisija
Benchmarking Ltd Oy
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
EFQM-arviointikohdat
Sivumäärä
36 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789522281012
Painetun ISBN
9789522281005