Sisäänkirjautuminen

Muutoksen suunnittelu ja johtaminen pähkinässä - EFQM 1e

 - Muutoksen suunnittelu ja johtaminen pähkinässä - EFQM 1e, e-kirja

Ei saatavilla

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Johtajat tunnistavat muutostarpeet ja saavat aikaan muutoksia organisaatiossa:

Menestyvissä organisaatiossa johtajat ymmärtävät sisäisiä ja ulkoisia muutosvoimia. He tunnistavat ja valitsevat organisaatioon sekä sen ulkoisiin suhteisiin liittyviä muutostarpeita.

He johtavat muutossuunnitelmien kehittämistä ja varmistavat tarvittavan tuen investointeihin, resursseihin ja muutoksiin.

Johtajat toteuttavat muutosohjelmia ja hallitsevat niiden riskit sekä varmistavat, että muutosten toteuttaminen on tehokasta ja sen, että sidostyhmäsuhteet hallitaan.

Johtajat viestivät henkilöstölle ja muille sidosryhmille muutoksista sekä niiden syistä ja kannustavat henkilöstöä tukemaan muutoksia.

He mittaavat ja seuraavat muutosten tehokkuutta sekä jakavat niistä mittauksista ja seurannasta saatua tietoa.

Kirja on osa kirjasta:

EFQM 1 - Johtajuus - 2013

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Avainsanat: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, johtajuus, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, muutoksen johtaminen, kilpailukyky, mittaaminen, johtajuuden kehittäminen

Julkaisija
Benchmarking Ltd Oy
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
EFQM-arviointikohdat
Sivumäärä
36 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789522280954
Painetun ISBN
9789522280947