Sisäänkirjautuminen

Andreasson, Ari

Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Andreasson, Ari - Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus, e-kirja

72,30€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789518854565

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018, ja sitä täydentävä ja täsmentävä kansallinen tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019. Tästä syystä organisaatioiden on päivitettävä henkilötietojen käsittelykäytäntönsä ja pystyttävä taloudellisten sanktioiden uhalla osoittamaan, että henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu asetuksen tietosuojaperiaatteet ja -velvoitteet. Uuden asetuksen myötä tietosuojavastaavan nimittämispakko laajenee, asema paranee ja tehtävät määrittyvät tarkemmin.

Tämä kirja kokoaa yhteen keskeisen tiedon, jonka avulla jokainen tietosuojavastaava onnistuu tehtävässään. Teos opastaa johtoa tietosuojavastaavan nimittämisessä, tehtävien määrittämisessä ja tietosuojatyön organisoinnissa ja resursoinnissa. Se myös auttaa varmistamaan, että henkilötietojen käsittelyprosessien suunnittelu, ohjeistus, koulutus ja valvonta järjestetään lain vaatimalla tavalla.

Big datan, data-analytiikan, tekoälyn, koneoppimisen ja ohjelmistorobotiikan aikakaudella tietosuojavastaava on entistä tärkeämpi myös organisaation menestykselle. Henkilöstön tietosuojaosaamisella saavutetaan merkittävää etua liiketoiminnassa ja pienennetään riskejä.

Teos on tärkeä työkalu tietosuojavastaaville, johdolle sekä kaikille asiakastietoja työssään käsitteleville toimialasta riippumatta. Se tarjoaa kokonaiskuvan tietosuojasta niin alaa opiskeleville kuin tietosuojavastaavana jo toimiville.

Ari Andreasson työskentelee Tampereen kaupungin tietosuojavastaavana, Jaana Riikonen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietosuojavastaavana ja Arto Ylipartanen tietosuojavaltuutetun toimistossa ylitarkastajana. He ovat kouluttaneet tietosuojavastaavia vuosien ajan. Tämä kirja on laajennettu ja päivitetty versio heidän vuonna 2017 ilmestyneestä Osaava tietosuojavastaava -teoksestaan.

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Tietosanoma
Julkaisuvuosi
2019
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
300 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789518854565

Samankaltaisia e-kirjoja