Sisäänkirjautuminen

Harmoinen, Taina

Maatilayrityksen menestystekijät

Harmoinen, Taina  - Maatilayrityksen menestystekijät, e-kirja

13,30€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789518081664

Maatilayrityksen menestyminen on moniulotteinen asia, johon vaikuttavat yrittäjän omat arvot, tavoitteet ja päämäärät. Hyvä taloudellinen tulos, ammatillinen onnistuminen, laadukas toiminta, tuotantoresurssien hallinta ja elämäntapa maatilalla ovat maatilayrittäjien kokemia menestystekijöitä. Tärkein hyvään menestymiseen vaikuttava yksittäinen tekijä on onnistuminen johtamisessa. Asioiden suunnittelu, ajankäytön hallinta ja töiden onnistunut organisointi luovat hyvän pohjan menestyksekkäälle toiminnalle ja yrittäjän hyvinvoinnille. Maatilayrityksen menestystekijät -kirjaan on koottu menestymiseen vaikuttavia tekijöitä ja taloudellisia tunnuslukuja uusista tutkimuksista. Toiminnan kannattavuus on menestymisen tärkeimpiä mittareita. Oikeat strategiavalinnat, liiketoimintaosaaminen ja tunnuslukujen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ovat keskeisiä menestystekijöitä. Kirja auttaa maatalousyrittäjää pohtimaan omaa strategiaa ja sen vaikutusta kannattavuuteen. Oppaassa käydään läpi esimerkkien kautta tulosten analysointia ja esitellään käytännönläheisesti maatalouskäytössä uusi Six Sigma -menetelmä, jonka avulla voi tehostaa toimintaa ja parantaa tuloksia. Kirjassa käsitellään lisäksi tulevaisuuden ennakointia ja oikeiden investointipäätösten tekemistä, joita myös vaaditaan menestyvältä maatilayrittäjältä. Maatila on yrittäjälle sekä työpaikka että koti. Siksi taloudellisten seikkojen lisäksi menestymistä on myös maatilayrittäjän ja koko perheen hyvinvointi ja työtyytyväisyys.

Avainsanat: Maatilayrityksen menestystekijät, maatilayritys, menestys, menestyminen, menestystekijät, kannattavuus, strategia, liiketoiminta, osaaminen, tiedonhallinta, Six Sigma, ammatillinen onnistuminen, johtaminen, töiden organisointi, ajankäytön hallinta, ennakoiminen, tuotantotarvikkeiden ostaminen, kilpailuttaminen, tuorantoresurssi, investointi, yrittäjyys, hyvinvointi, maatalousyritykset, maatilat, työn organisointi, ajankäyttö, maataloustyö, ennakointi, tuotantohyödykkeet, investoinnit, maatalous, sähkökirjat

Toimittaja
 
 
Julkaisija
ProAgria Keskusten Liitto
Julkaisuvuosi
2008
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
100 sivua
Kategoriat
Tekniikka, energia, liikenne
 
Puutarha, maa- ja metsätalous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789518081664

Samankaltaisia e-kirjoja