Sisäänkirjautuminen

Forsman-Hugg, Sari

Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen

Forsman-Hugg, Sari - Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen, e-kirja

13,30€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789518081596

Brändi tuottaa asiakkaalle mielleyhtymiä, jotka vaikuttavat tuotteen tai palvelun kokemiseen itselle oikeana valintana. Myös pieni ja keskisuuri yritys voi omilla toimillaan vaikuttaa myönteiseen tunnettuuteen ja vahvistaa asiakasuskollisuutta – siis rakentaa brändiä.

Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen -kirjassa kerrotaan, kuinka omasta tuotteesta tai palvelusta voi määrätietoisesti rakentaa brändin tai kuinka jo olemassa olevaa brändiä voi vahvistaa. Opas lähtee liikkeelle suunnittelusta ja strategian valinnasta, joka on perustana kanavavalinnalle: myynkö tuotteitani suoraan kuluttajalle vai tavoittelenko keskusliikejakelua? Kirjaan on koottu myös tavaran toimittamiseen liittyvät pelisäännöt ja käytännöt eri kanavavaihtoehdoissa.

Opas kertoo lisäksi asiakaslähtöisestä tuotekehityksestä ja pakkauksen merkityksestä tuotteiden erilaistamisessa. Siihen on koottu keinoja, joilla tuotteeseen liittyvien ominaisuuksien näkyvyyttä voi vahvistaa markkinointiviestinnällä. Kirjassa on myös brändin rakentamisessa onnistuneiden p&k-yritysten menestystarinoita.

Avainsanat: Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen, brändi, elintarvike, lähtökohta-analyysi, asiakastarve, markkina-alue, kilpailu, tarvoite, strategia, markkinastrategia, tuotestrategia, saatavuusstrategia, vähittäiskauppa, keskusliike, ateriapalvelut, suoramyynti, markkinakanava, kohderyhmä, tuotekehitys, ulkonäkö, pakkaus, erilaistaminen, markkinointiviestintä, henkilökohtainen myyntityö, mainonta, myynninedistäminen, tiedotus- ja suhdetoiminta, tuotetiedotus, tavaran toimitus, kauppa, toimitusvarmuus, yhteistyö, tulokset, toiminnan parantaminen, kaupan sanasto, yritykset, elintarvikeala, brändit, tuotteet, sähkökirjat, palvelut

Samankaltaisia e-kirjoja