Sisäänkirjautuminen

Helander, Nina

Arvostustalous: Kuinka arvostus rakennetaan ja rakentuu digiyhteiskunnassa

Helander, Nina - Arvostustalous: Kuinka arvostus rakennetaan ja rakentuu digiyhteiskunnassa, e-kirja

35,90€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789517688635

Arvostusta ei voi myydä eikä ostaa, sillä se
pitää ansaita. Arvostus on yleisesti haluttua,
mutta sen tarjonta on niukkaa, minkä vuoksi
arvostuksen tarpeen tyydyttäminen vaatii
ponnistelua ja siitä on kilpailtava.

Kirjassa avataan arvostustalouden dynamiikkaa erityisesti digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Teoreettisessa osassa pureudutaan erilaisiin arvonlajeihin ja arvostamisen muotoihin. Empiirisemmin painottuneessa osassa kerrotaan 12 artikkelin kautta, miten arvostustalouden periaatteita voidaan hyödyntää tosielämässä ja millaisten käytäntöjen, prosessien ja teknologioiden avulla liiketoimintaa voidaan tehdä arvokkaaksi. Kirjan päättävässä yhteenvedossa pohditaan arvostustalouden tulevaisuutta.

Teos on ensimmäinen suomenkielinen ja monitieteelliseen tutkimukseen perustuva kirja arvostuksen rakentamisesta ja rakentumisesta digiyhteiskunnassa. Kirja auttaa lähestymään arjen vuorovaikutustilanteita ja ymmärtämään niitä kehystäviä ja usein vaikeasti hahmotettavia erilaisia arvokkaaksi kelpuuttamisen tapoja sekä niihin liittyviä ristiriitoja.

"Poikkeuksellisen ajankohtainen teos johdattelee
arvostustalouden teoriaan ja käytäntöön."
Mari K. Niemi, dosentti, johtaja

"Arvoteos! Avaa oman aikamme - ja lukijan silmät."
Esa Saarinen, filosofi, yritysvalmentaja

"Arvostustalous tekee näkyväksi ja hyödynnettäväksi talouden, kommunikaation ja johtamisen ammattilaisille monia aiemmin vain
intuitiivisesti koettuja ilmiöitä. Arvostan!"
Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja

Toimittaja
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2020
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
433 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789517688635

Samankaltaisia e-kirjoja