Sisäänkirjautuminen

Juhila, Kirsi

Aika, paikka ja sosiaalityö

Juhila, Kirsi - Aika, paikka ja sosiaalityö, e-kirja

28,40€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789517686709

Aika ja paikka ovat aina läsnä ihmisten elämässä ja keskinäisessä toiminnassa. Konkreettisimmillaan se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sosiaalityöntekijä tavataan sovittuna aikana sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottohuoneessa. Aika ja paikka ovat osa elämää myös syvemmin: esimerkiksi muistoina onnellisista lapsuuden kesistä maalla, nykyisyyden ahdistavina väkivaltakokemuksina omassa kodissa tai haaveena vaikeasta masennuksesta toipumisesta. Aika ja paikka ovat läsnä myös esimerkiksi pelkoina ilmastonmuutoksen tai sotien seurauksista omalle arkielämälle.

Ajan ja paikan jatkuvasta läsnäolosta huolimatta pysähdymme harvoin miettimään niiden merkityksellisyyttä. Aika, paikka ja sosiaalityö -kirjassa jäsennetään ja tehdään näkyväksi sosiaalityön erilaisia aikoja ja paikkoja. Näin päästään samalla sosiaalityön olennaisten sisältöjen ja prosessien äärelle.

Kirjassa lähestytään aikoja ihmisten elämänkulkujen ja -tarinoiden ja sosiaalityön muutosorientaation näkökulmista, ja paikkoja sosiaalityön kohtaamisina niin institutionaalisissa tiloissa kuin kansalaisyhteiskunnan areenoillakin. Ajan ja paikan kehyksessä tarkastellaan lisäksi sosiaalityön kannalta olennaisia isoja yhteiskunnallisia muutostrendejä, kuten globalisaatiota, eriarvoistumista ja digitalisaatiota.

Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi, mutta siitä hyötyvät myös sosiaalityön tutkijat ja ammattilaiset.

Kirsi Juhila on sosiaalityön professori Tampereen yliopistossa.

Avainsanat: tarinat, kohtaaminen, ehkäisevä sosiaalityö, elämänkaari, näyttöön perustuva sosiaalityö, tilat, transnationaalisuus, sosiaalityö, merkitykset, eriarvoisuus, etsivä sosiaalityö, elämismaailma, ammattietiikka, asiakkaat, hyvinvointivaltio, aika, sosiaalityöntekijät, palvelujärjestelmät, paikka

Tekijä(t)
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2018
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
304 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789517686709

Samankaltaisia e-kirjoja