Sisäänkirjautuminen

Alasuutari, Pertti

Laadulliset menetelmät kauppatieteissä

Alasuutari, Pertti - Laadulliset menetelmät kauppatieteissä, e-kirja

20,40€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789517685290

Laadullisten tutkimusmenetelmien merkitys kauppatieteissä on lisääntynyt viimeisten 20 vuoden aikana. Yritysorganisaatiot ovat entistä joustavampia ja monikulttuurisempia, kuluttajien subjektiivisten valintojen merkitys taloudessa on kasvanut, ja kauppatieteissä on tapahtunut samanlainen kulttuurinen käänne kuin muissakin ihmistieteissä. Laadullisten menetelmien opetuksessa on kuitenkin käytetty lähinnä sosiologista kirjallisuutta, sillä kauppatieteiden erityiskysymyksiin perehtynyttä suomenkielistä oppikirjamateriaalia on ollut vähän.

Laadulliset menetelmät kauppatieteissä paikkaa tätä aukkoa. Kirjan ote on metodologinen. Se esittelee laadullisen tutkimuksen taustalta löytyviä ajattelutapoja, tutkimusprosesseja, tärkeimpiä tapoja tuottaa aineistoja sekä johtopäätösten tekemistä. Se käsittelee myös tutkimuseettisiä kysymyksiä ja laadullisen tutkimuksen kirjoittamista.

Kirjassa esitellään perinteisten tutkimusotteiden lisäksi myös esimerkiksi narratiivista ja diskurssianalyyttistä tutkimusta ja osoitetaan, miten näillä tutkimusotteilla voidaan tuottaa merkittävää uutta tietoa yrityksistä ja liikkeenjohtamisesta.

Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti gradua ja lopputyötä suunnitteleville opiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille. Sitä voidaan hyödyntää kauppatieteiden ohella myös yhteiskunta- ja kasvatustieteissä, joissa tutkitaan organisaatioita.

Avainsanat: laadulliset menetelmät, tutkimusmenetelmät, kauppatiede

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2016
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
350 sivua
Kategoria
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789517685290