Sisäänkirjautuminen

Jokinen, Arja

Diskurssianalyysi

60 % suosittelee

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi, e-kirja

23,95€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789517685276

Diskurssianalyysi tuo jälleen opiskelijoiden ja tutkijoiden saataville yhdessä niteessä klassikoksi nousseet oppikirjat Diskurssianalyysin aakkoset ja Diskurssianalyysi liikkeessä.

Teos johdattelee havainnollisten esimerkkien avulla analysoimaan vuorovaikutusta, kielenkäytön vaihtelua ja kielen avulla välittyviä viestejä identiteeteistä ja valtasuhteista. Kirjoittajat käyvät myös kattavasti läpi diskurssianalyyttisten tutkimussuuntausten taustoja ja teoreettisia perusteita. Kirjassa on uusi johdanto ja esimerkit on ajanmukaistettu.

Diskurssianalyysi kuvaa niitä kiehtovia ja usein huomaamatta jääviä tapoja, joilla ihmiset kieltä käyttäessään rakentavat sosiaalista todellisuutta. Kielen avulla muun muassa muokataan identiteettejä ja rakennetaan valtasuhteita. Diskurssianalyysi on oppi- ja käsikirja, joka antaa välineet menetelmän soveltamiseen tutkimuksessa ja opinnäytteissä.

Arja Jokinen ja Kirsi Juhila ovat Tampereen yliopiston sosiaalityön professoreita ja Eero Suoninen sosiaalipsykologian yliopistonlehtori.

Avainsanat: diskurssianalyysi, kielellinen vuorovaikutus, kvalitatiivinen tutkimus, laadullinen tutkimus, tutkimusmenetelmät, yhteiskuntatieteet, keskustelunanalyysi, teoriat, käsitteet, metodologia, tutkimustulokset, vaikuttavuus, sosiaalinen konstruktivismi, kielenkäyttö, diskurssintutkimus

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2016
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
496 sivua
Kategoriat
Filosofia
 
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789517685276

Samankaltaisia e-kirjoja