Sisäänkirjautuminen

Mäntynen, Anne

Kurssi kohti diskurssia

Mäntynen, Anne - Kurssi kohti diskurssia, e-kirja

23,95€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789517685054

Diskurssintutkimus perustuu ajatukseen kielen ja sosiaalisen toiminnan yhteenkietoutuneisuudesta â miten ja mitä asioita kielellä tehdään. Kurssi kohti diskurssia tarkastelee tätä kielenkäytön ja sosiaalisen toiminnan suhdetta eri näkökulmista tarjoten ajantasaisen ja kiehtovan johdatuksen diskurssintutkimukseen, sen keskeisiin käsitteisiin ja uusimpiin avauksiin. Mitä diskurssin käsitteellä tarkoitetaan ja miten siihen liittyvät konteksti, kielelliset resurssit, diskurssit ja genre? Entä millainen on diskurssintutkimuksen analyysiprosessi?

Teos antaa perustiedot diskurssintutkimuksesta ja sen soveltamisesta, tavoitteenaan myös jakaa diskurssintutkijoiden hiljaista tietoa. Mukana on runsaasti käytännön esimerkkejä kielenkäytöstä sellaisena kuin sen arjessa kohtaamme: mediassa ja mainoksissa, kuvissa ja kertomuksissa, kotona ja töissä.

Kirja on suunnattu diskurssintutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille. Se soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin erityisesti kielen-, viestinnän- ja kulttuurintutkimuksen sekä yhteiskunta- ja kasvatustieteiden opintoihin.

Avainsanat: diskurssianalyysi, diskurssintutkimus, tutkimus, kielenkäyttö, konteksti, kielellinen vuorovaikutus, sosiaalinen vuorovaikutus, kieli, merkitykset, genret, narratiivisuus, intertekstuaalisuus, kvalitatiivinen tutkimus, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2009
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
176 sivua
Kategoriat
Filosofia
 
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789517685054
Painetun ISBN
978-951-768-243-5

Samankaltaisia e-kirjoja