Sisäänkirjautuminen

ry, RIL

RIL 126-2020 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus

ry, RIL - RIL 126-2020 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus, e-kirja

79,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789517586580

RIL on julkaissut rakennuspaikan kuivatusta käsitteleviä ohjeita jo vuodesta 1972. RIL 126-2020 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus korvaa vuonna 2009 ilmestyneen vastaavan ohjeen. Ohje on päivitetty vastaamaan tämän päivän parasta tietämystä ja vaatimuksia. Uudistustyön yhtenä lähtökohtana on ollut 1.1.2018 voimaan astunut Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) sekä 28.2.2020 julkaistu Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Rakennuspohjan kuivatuksen tekniselle toteutukselle asetettujen vaatimusten ohella uudistustyössä on kiinnitetty erityistä huomiota kuvamateriaalin ajantasaistamiseen. Myös ilmastonmuutoksesta aiheutuvien muutosten ennakointia on painotettu entistä enemmän. Ohjeessa käsitellään rakennuspaikan kuivatuksen yleisiä perusteita ja tavoitteita, kuivatuksen ja radonsuojauksen suunnittelua, rakennuspohjan kuivatusta, tonttialueen kuivatusta, kuivatuksen tarvikkeita, materiaaleja ja laitteita, salaojajärjestelmien ja piha-alueiden kuivatusrakenteiden toteuttamista, tarkastuksia ja valvontaa työmaalla, huoltoa ja korjauksia. Liitteenä esimerkkejä suunnitelmista. Kirjan käyttäjiä ovat suunnittelijat, urakoitsijat, rakennuttajat, konsulttitoimistot, materiaaliteollisuus sekä viranomaiset ja opetushenkilöstö. RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot.

Avainsanat: rakennuspohjan kuivatus, tonttialueen kuivatus, kuivatuksen suunnittelu, radon, radonsuojaus, radonsuojauksen suunnittelu, maastomallinnus, pohjatutkimus, vedenpinta, pohjavedenpinta, valuma-alue, piirustusmerkinnät, suunnitelmaselostus, työselostus, kuivatustarve, kuivatustapa, salaojitus, imeyttäminen, tiivitysrakenne, pumppaamo, viivyttäminen, pintavesisuunnittelu, korkeusasema, hulevesi, hulevesiviemäröinti, avo-ojitus, maarakenteet, piha-alueet, johtolinjat, päällysteet, salaojaputket, kaivot, tarkastusputket, kuivatusjärjestelmät, pintakuivatus, hulevesijörjestelmä, salaojajärjestelmä, kaivutyöt, louhintatyöt, täyttötyöt, valvonta, tarkastus, luovutus, työmaapöytäkirja, johtamissuunnitelma, salaojitussuunnitelma, kuivatussuunnitelma, kattovedet

Tekijä(t)
Julkaisija
RIL ry
Julkaisuvuosi
2020
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
RIL ohje
Sivumäärä
139 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789517586580

Samankaltaisia e-kirjoja