Sisäänkirjautuminen

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

RIL 195-2-2020 Rakenteellinen paloturvallisuus. Työ- ja toimistotilat

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL - RIL 195-2-2020 Rakenteellinen paloturvallisuus. Työ- ja toimistotilat, e-kirja

95,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789517586542

RIL 195-2-2020 Rakenteellinen paloturvallisuus. Työ- ja toimistotilat -ohje käsittelee työpaikkatilojen ja -rakennusten paloturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja niiden sovelluksia sekä antaa esimerkkejä paloturvallisuusratkaisuista. Työ- ja toimistotilat eroavat joiltain osin muista käyttötarkoituksista ja niiden suunnittelussa nousee usein esille erityiskysymyksiä. Työpaikkarakennuksiin voi kuulua myös muiden käyttötarkoitusryhmien tiloja, kuten ravintoloita, liiketiloja, autosuojia, varastoja ja asuntoja. Nämä erilaiset tilat on otettava huomioon paloteknistä kokonaisuutta suunniteltaessa. Myös työelämän muutokset niin työn tekemisen, aikataulun kuin joustavuuden osalta asettavat omat haasteensa. Ohje on osa rakenteellista paloturvallisuutta käsittelevää sarjaa RIL 195, jonka ensimmäinen osa RIL 195-1-2018 Rakenteellinen paloturvallisuus – Yleiset perusteet ja ohjeet käsittelee yleistasoisesti rakenteellista paloturvallisuutta koskevan Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) -asetuksen määrittelemät vaatimukset. Lisäksi ohjeessa tuodaan esiin esimerkkiratkaisuita, sekä kerrotaan taustatietoa asetuksen vaatimuksille. Myös korjausrakentamista on käsitelty yksittäisten pykälien kohdalla. Käyttötarkoituskohtaisia ratkaisuita ja korjausrakentamiskohteiden erityispiirteitä käsitellään tarkemmin käyttötarkoituskohtaisissa ohjeissa, jotka työ- ja toimistotiloja koskevan ohjeen lisäksi laaditaan asuinrakennuksista (RIL 195-3) ja tuotanto- ja varastorakennuksista (RIL 195-4). Ohjeet on suunniteltu käytettäväksi yhdessä: esimerkiksi työ- ja toimistotiloja suunniteltaessa rakenteellisen paloturvallisuuden sovelluksia löytyy niin työ- ja toimistotiloja käsittelevästä ohjeesta, kuin ensimmäisestä yleisohjeesta. Käyttötarkoituskohtaisen ohjeen tarkoituksena on syventää esitettyjä asioita. Julkaisun ensisijaisia käyttäjiä ovat rakennusvalvonta- ja paloviranomaiset, vakuutusyhtiöt sekä rakennusten suunnittelijat. Julkaisu edistää eri rakenteellisesta paloturvallisuudesta vastaavien osapuolien yhteistyötä ja se on myös merkittävä apuväline alan opetuksessa. RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot.

Avainsanat: rakenteellinen paloturvallisuus, toimistotilat, työpaikkarakennukset, palotekniikka, paloturvallisuus, palotekninen suunnittelu, palokuorma, palonkehitys, palo-osasto, palo-osastointi, sammutustehtävät, pelastustehtävät, poistumisalueet, palotekniset laitteistot, käyttötarkoituksen muutos, palon rajoittaminen, autosuojat, savunpoisto, yhdyskäytävät, RAK

Tekijä(t)
Julkaisija
RIL ry
Julkaisuvuosi
2020
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
RIL ohje
Sivumäärä
185 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789517586542

Samankaltaisia e-kirjoja