Sisäänkirjautuminen

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

RIL 195-1-2018 Rakenteellinen paloturvallisuus. Yleiset perusteet ja ohjeet

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL - RIL 195-1-2018 Rakenteellinen paloturvallisuus. Yleiset perusteet ja ohjeet, e-kirja

98,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789517586382

RIL 195-1-2018 Rakenteellinen paloturvallisuus – Yleiset perusteet ja ohjeet on rakenteellista paloturvallisuutta käsittelevän ohjesarjan ensimmäinen osa. Tässä osassa käsitellään yleistasoisesti rakenteellista paloturvallisuutta koskevan Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) -asetuksen määrittelemät vaatimukset. Lisäksi ohjeessa tuodaan esiin esimerkkiratkaisuita, sekä kerrotaan taustatietoa asetuksen vaatimuksille. Myös korjausrakentamista on käsitelty yksittäisten pykälien kohdalla. Käyttötarkoituskohtaisia ratkaisuita ja korjausrakentamiskohteiden erityispiirteitä käsitellään tarkemmin käyttötarkoituskohtaisissa ohjeissa (työ- ja toimistotilat, asuinrakennukset, tuotanto- ja varastorakennukset), jotka julkaistaan vuonna 2019. Ohjeet on suunniteltu käytettäväksi yhdessä: esimerkiksi työ- ja toimistotiloja suunniteltaessa rakenteellisen paloturvallisuuden sovelluksia löytyy niin työ- ja toimistotiloja käsittelevästä ohjeesta, kuin tästä ohjeesta. Käyttötarkoituskohtaisen ohjeen tarkoituksena on syventää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Julkaisun ensisijaisia käyttäjiä ovat rakennusvalvonta- ja paloviranomaiset, vakuutusyhtiöt sekä rakennusten suunnittelijat. Julkaisu edistää eri rakenteellisesta paloturvallisuudesta vastaavien osapuolien yhteistyötä ja se on myös merkittävä apuväline alan opetuksessa. RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot.

Avainsanat: rakenteellinen paloturvallisuus, rakennusten paloturvallisuus, palotekninen suunnittelu, rakenteiden kantavuus, palo-osasto, palon rajoittaminen, palon kehittyminen, paloluokka, palokuorma, paloturvallisuus, palon leviäminen, suojaetäisyys, palomuuri, palotekniset laitteistot, savunpoisto, poistuminen palotilanteessa, poistumisaikalaskelma, uloskäytävät, sammutusvesi

Tekijä(t)
Julkaisija
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Julkaisuvuosi
2018
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
RIL ohje
Sivumäärä
175 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789517586382

Samankaltaisia e-kirjoja