Sisäänkirjautuminen

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

RIL 254-2016 Paalutusohje 2016 PO-2016

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL - RIL 254-2016 Paalutusohje 2016 PO-2016, e-kirja

139,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789517586160

Ohjetta "RIL 254-2016 Paalutusohje PO-2016" käytetään yhdessä uuden rakentamismääräyskokoelman (astui voimaan 1.1.2017) ja eurokoodijärjestelmän kanssa. RIL on julkaissut kuormitusperusteita ja kuormituksia sekä eri materiaaleja ja geotekniikkaa koskevia eurokoodien suunnitteluohjeita (RIL 201…207). Paalutusohjeen osassa 1 käsitellään suunnittelun perusteita. Eri paalutyypeille on pyritty esittämään mahdollisimman yhtenäiset, toiminnalliset laatuvaatimukset. Tällä pyritään erityisesti edistämään tuotekehitystä. Osassa 2 esitetään paalutuksen toteutuksen laatuvaatimukset ja suunnittelun paalutyyppikohtaiset ohjeet. Ohje on tarkoitettu pääsääntöisesti uudisrakentamiseen, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös korjausrakentamiseen huomioiden hankekohtaiset erityispiirteet. Ohjetta sovelletaan yksittäisille paaluille ja paaluryhmille. Maata syrjäyttävät paalut voidaan asentaa lyömällä, täryttämällä, puristamalla tai ruuvaamalla. Ohjeen käsittelemän paalun materiaali voi olla terästä, pallografiittirautaa, betonia, puuta tai paalu voi olla valmistettu yhdistämällä em. materiaaleja. Ohje perustuu eurokoodeissa esitettyyn osavarmuuslukumenetelmään perustuvaan mitoitusjärjestelmään.
RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot.

Avainsanat: paalutus: PO-2016, paalutustyö, paalutustyön suunnittelu, paalutyypit

Tekijä(t)
 
Julkaisija
RIL ry
Julkaisuvuosi
2016
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
RIL ohje
Sivumäärä
296 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789517586160

Samankaltaisia e-kirjoja