Sisäänkirjautuminen

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

RIL 202-2011 Betonirakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi. BY 66

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL - RIL 202-2011 Betonirakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi. BY 66, e-kirja

76,15€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789517585866

RIL ry on julkaissut yhteistyössä Suomen Betoniyhdistys ry:n kanssa betonirakenteita käsittelevän yksinkertaistetun suunnittelu- ja soveltamisohjeen eurokoodeista EN 1992-1-1 (Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt) ja 1992-1-2 (Rakenteellinen palomitoitus).
Julkaisu on betonirakenteiden eurokoodeihin, yleis- ja kuormitusohjeisiin (EN 1990 ja EN 1991) ja niiden kansallisiin liitteisiin perustuva yksinkertaistettu suunnitteluohje vaativuusluokaltaan tavanomaisten paikalla valettujen rakenteiden suunnitteluun. Ohjeeseen on liitetty suunnittelua helpottavia tulkintoja, taulukoita ja esimerkkejä.
Ohjeen avulla edesautetaan suunnittelijoita ja muita käyttäjiä soveltamaan eurokoodia käytännön töissä. Lisäksi ohje helpottaa rakenteiden suunnittelun opetusta, sekä perusopetuksessa että täydennyskoulutuksessa. Ohjeessa on osittain lyhennetty alkuperäisten eurokoodistandardien sisältöä luettavuuden ja helpomman käsiteltävyyden aikaansaamiseksi. Lisäksi kansallisessa liitteessä NA tehdyt Suomea koskevat valinnat on suoraan sisällytetty tekstiin ja kaavoihin. RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot.

Avainsanat: betonirakenteet, eurokoodi, betonirakenteiden suunnitteluohjeet, eurokoodi 2, SFS-EN 1992-1-1, SFS-EN 1992-1-2, kuormat, perustukset, rajatilamitoitus, betoni, betoniteräs, muodonmuutos, lujuus, säilyvyys, raudoitus, säilyvyys, voimasuureet, kuormitus, murtorajatila, käyttörajatila, mitoitus, limijatkokset, jänteet, laatat, pilarit, betonielementti, kuormayhdistelmät: kansallinen ohje

Tekijä(t)
Julkaisija
RIL ry
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
RIL ohje
Sivumäärä
160 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789517585866

Samankaltaisia e-kirjoja