Sisäänkirjautuminen

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

RIL 248-2013 NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL - RIL 248-2013 NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen, e-kirja

68,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789517585699

”RIL 248-2013 NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen” on naulalevyillä koottujen ristikkorakenteiden suunnitteluohje, jossa on esitetty useita NR-kattorakenteiden jäykistysratkaisuja, joita on sovellettu mitoitusesimerkeissä. Ohje päivittää edellistä v. 2008 ilmestynyttä vastaavaa ohjetta, joka alun perin pohjautuu ympäristöministeriön oppaaseen NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelusta (Ympäristöopas 73, 2000). Ohje toimii rakennesuunnittelijoiden mitoitus- ja suunnitteluapuvälineenä naulalevyristikoilla varustettujen rakennusten suunnittelussa. Erityisesti tuodaan esille asennuksen vaatimat suunnittelutarpeet. Ohjeessa käsitellään myös työtehtävien jako eri osapuolten välillä ja suunnittelijan pätevyysvaatimukset. Lisäksi annetaan työmaalle käytännön työkaluja ja ohjeita turvallisen asennuksen suorittamiseksi. Ohjeen tarkoitus on olla apuna esille tulleisiin ongelmiin liittyen kattojen jäykistyksen laiminlyöntiin. Päivityksessä on otettu huomioon tuoreita säädösmuutoksia. Ohjeen mitoitusjärjestelmänä käytetään eurokoodi-järjestelmää (SFS-EN 1995-1-1, SFS-EN 1990) ja siihen perustuvaa ohjetta RIL 205-2009. Laskelmat on päivitetty ottaen huomioon mm. eurokoodien tarkennuksia. RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset ladattavat lisäinformaatiot, kuten NR-rakenteiden asennus- ja tuentaohje sekä siihen kuuluva Naulalevyrakenteiden asennustyön tarkastuslomake (liite C).

Avainsanat: NR-kattorakenne, jäykistäminen, ristikkorakenne, naulalevy, jäykistyssuunnittelu, kattorakenteet, tuenta, talonrakennus, puurakentaminen, nurjahdus, jäykistysristikko, asennustoleranssit, hallit, jäykistyksen toteutus, rakennetekniikka, kuormitus, RIL, rakennusvalvonta, stabiliteetti

Tekijä(t)
Julkaisija
RIL ry
Julkaisuvuosi
2013
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
RIL ohje
Sivumäärä
95 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789517585699

Samankaltaisia e-kirjoja