Sisäänkirjautuminen

Virtanen, Petri

Tiedolla johtaminen julkishallinnossa

Virtanen, Petri - Tiedolla johtaminen julkishallinnossa, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789514497551

Saadaanko tutkimuksen avulla lisää ymmärrystä päätöksenteon vaihtoehdoista ja päätösten vaikutuksista? Onko tiedolla johtaminen olemassa olevaa todellisuutta, myytti vai toteuttamiskelpoinen mahdollisuus? Suomen julkista hallintoa on ollut tapana kehittää ja uudistaa tietoa hyväksi käyttäen. Tästä on olemassa pitkät perinteet. Tiedolla johtamisen haaste koskee hallinnon kehittämisen lisäksi hallinnon päivittäistä johtamista, suunnittelua ja hallintotyötä. Julkisen hallinnon toimintaympäristön muuttuessa tiedosta tulee entistäkin tärkeämpi ulottuvuus julkishallinnon johtamisen lähtökohtana. Nykytilanteessa toimintaympäristö muuttuu koko ajan nopeammin. Muutokseen vaikuttavat muun muassa toimintaympäristön globalisoituminen ja erilaiset systeemit, koko yhteiskuntaa koskevat muutostrendit, kuten esimerkiksi informaatioteknologia, palvelujen käyttäjien kasvavat palveluvaateet, nanoteknologia ja robotiikka.Tiedolla johtaminen julkishallinnossa valottaa monipuolisesti tiedolla johtamisen kysymyksiä julkisessa hallinnossa. Teoksessa pohditaan muun muassa tieteellisen tiedon merkitystä hallinnollisten uudistusten toimeenpanossa, tiedolla johtamisen teoreettisia lähtökohtia, tiedon merkitystä osana päätöksentekoa, julkisen politiikan näyttöperusteisuutta ja ennakointitiedon roolia strategisessa suunnittelussa. Teoksen johtoajatuksena on, että ajatus tutkimustiedon käyttämisestä päätöksenteossa korostaa tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä.Teoksen kirjoittajat ovat eturivin asiantuntijoita tiedolla johtamisen tematiikkaan liittyen suomalaisen hallintotieteellisen tutkimuksen kentällä

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: johtaminen, leadership, julkishallinto, tieto, tutkimustieto, tieteellinen tieto, päätöksenteko, julkinen hallinto, tietämyksenhallinta, vaikutukset, näyttöön perustuvat käytännöt, politiikka, ennakointi, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2015
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
319 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789514497551

Samankaltaisia e-kirjoja