Sisäänkirjautuminen

Hankonen, Nelli

Johdatus sosiaalipsykologiaan, 10., uudistettu painos

Hankonen, Nelli - Johdatus sosiaalipsykologiaan, 10., uudistettu painos, e-kirja

Ei saatavilla

Johdatus sosiaalipsykologiaan kuvaa sosiaalipsykologista tutkimusta ja teorioita esittelemällä niin klassisia kokeita esimerkiksi auktoriteettien tottelemisesta kuin uusimpia, ihmiskuvaamme mullistaneita tutkimuksia vaikkapa vauvojen moraalisista intuitioista. Sosiaalipsykologian kohteena on ihmisen sosiaalinen luonne. Mikä on yhteistä metsästäjä-keräilijöille ja jälkiteollisten, postmodernien yhteiskuntien jäsenille? Miten ihminen pitää yllä myönteistä kuvaa itsestään? Miten persoonallisuus vaikuttaa sosiaaliseen käyttäytymiseemme? Miten pystymme ymmärtämään toisiamme kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa lääkärin vastaanotolla tai cocktail-kutsuilla? Miten asenteita voidaan muokata, elämäntapoja muuttaa terveellisemmiksi ja ryhmien välisiä suhteita parantaa? Kuinka eri maiden asukkaat eroavat arvoiltaan?
Tällaisiin kysymyksiin kirja pyrkii antamaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvia vastauksia. Esimerkit on poimittu laajalti kotimaisista lähteistä, joten lukija - yliopisto- tai korkeakouluopiskelija tai kuka tahansa inhimillisestä sosiaalisesta toiminnasta kiinnostunut - saa samalla käsityksen myös suomalaisesta alan tutkimuksesta. Kirjaan sisältyvä kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) sanasto helpottaa opintojen jatkamista pitemmälle.
Kirjoittajat ovat kansainvälisesti tunnettuja Helsingin ja Tampereen yliopistojen opettajia.

Avainsanat: sosiaalipsykologia, arvot, asenteet, ryhmät, sosiaalisuus, vuorovaikutus, persoonallisuus, suuntaukset, sosiaalinen käyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, sosialisaatio, sosiaalinen kognitio, sosiaalinen kehitys, ryhmäkäyttäytyminen

Tekijä(t)
 
 
 
 
 
 
 
 
Julkaisija
Edita Publishing Oy
Julkaisuvuosi
2015
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
403 sivua
Kategoriat
Yhteiskunta
 
Psykologia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789513770020
Painetun ISBN
978-951-37-6625-2

Samankaltaisia e-kirjoja