Sisäänkirjautuminen

Henttonen, Juhani

Tekniikan matematiikka 2

Henttonen, Juhani - Tekniikan matematiikka 2, e-kirja

DRM-rajoitukset

Tulostus5 sivua
Kopioi leikepöydälleEi sallittu

Tekniikan matematiikka 2 soveltuu tekniikan alan ammattikorkeakoulujen matematiikan opintoihin. Runsaat esimerkit, selkeä teksti ja johdonmukainen rakenne helpottavat matematiikan oppimista._x000D_
_x000D_
Kirjassa käsitellään derivointia, integrointia, jonojen ja sarjojen differentiaaliyhtälöitä, Laplace-muunnosta, differenssiyhtälöitä, Fourier-menetelmiä, usean muuttujan funktioita, diskreettiä matematiikkaa, todennäköisyyslaskentaa ja tilastomatematiikkaa._x000D_
_x000D_
Sisällysluettelo_x000D_
1 DERIVOINTI JA SEN SOVELLUKSIA_x000D_
1.1 Derivointikaavat_x000D_
1.2 Tulon ja osamäärän derivaatat_x000D_
1.3 Yhdistetty funktio ja sen derivaatta_x000D_
1.4 Käänteisfunktion derivaatta_x000D_
1.5 Ääriarvot_x000D_
1.6 Korkeammat derivaatat_x000D_
1.7 Differentiaali_x000D_
1.8 Yhtälön numeerinen ratkaiseminen (Newtonin menetelmä)_x000D_
1.9 Vektorin derivaatta_x000D_

_x000D_
2 INTEGROINTI_x000D_
2.1 Integraalifunktio_x000D_
2.2 Määrätty integraali_x000D_
2.3 Integrointisääntöjä_x000D_
2.4 Osittaisintegrointi_x000D_
2.5 Numeerinen integrointi_x000D_
2.6 Sovellutuksia_x000D_
2.7 Epäoleellinen integraali_x000D_

_x000D_
3 JONOT JA SARJAT_x000D_
3.1 Jono_x000D_
3.2 Aritmeettinen ja geometrinen sarja_x000D_
3.3 Sarjan suppeneminen_x000D_
3.4 Potenssisarja_x000D_
3.5 Taylorin sarja ja polynomi_x000D_

_x000D_
4 DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT_x000D_
4.1 Peruskäsitteitä_x000D_
4.2 Erottuvat yhtälöt_x000D_
4.3 Ensimmäisen kertaluvun lineaarinen yhtälö_x000D_
4.4 Toisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö_x000D_
4.5 Differentiaaliyhtälöryhmät_x000D_
4.6 Numeerinen ratkaisu_x000D_

_x000D_
5 LAPLACE-MUUNNOS_x000D_
5.1 Määritelmä_x000D_
5.2 Käänteinen Laplace-muunnos_x000D_
5.3 Differentiaaliyhtälöiden ratkaiseminen_x000D_
5.4 Siirtofunktio_x000D_
5.5 Lohkokaavioalgebraa_x000D_
5.6 Taajuusvaste_x000D_

_x000D_
6 DIFFERENSSIYHTÄLÖT JA Z-MUUNNOS_x000D_
6.1 Differenssiyhtälöt_x000D_
6.2 z-muunnos_x000D_
6.3 z-käänteismuunnos_x000D_
6.4 Differenssiyhtälöiden ratkaisu ja siirtofunktio_x000D_
6.5 Konvoluutio_x000D_

_x000D_
7 FOURIER-MENETELMÄT_x000D_
7.1 Jaksolliset funktiot ja trigonometrinen Fourier-sarja_x000D_
7.2 Parillisen ja parittoman funktion Fourier-sarjat_x000D_
7.3 Kompleksinen Fourier-sarja ja spektri_x000D_
7.4 Fourier-muunnos_x000D_
7.5 Diskreetti Fourier-muunnos_x000D_

_x000D_
8 USEAMMAN MUUTTUJAN FUNKTIOT_x000D_
8.1 Osittaisderivaatat ja ääriarvot_x000D_
8.2 Gradientti, divergenssi ja roottori_x000D_
8.3 Viivaintegraalit_x000D_
8.4 Pintaintegraalit ja tilavuusintegraalit_x000D_
8.5 Integraalilauseita_x000D_

_x000D_
9 DISKREETTIÄ MATEMATIIKKAA_x000D_
9.1 Lukujärjestelmät_x000D_
9.2 Kokonaisluvut ja jaollisuus_x000D_
9.3 Diofantoksen yhtälöt ja kongruenssit_x000D_
9.4 Algebraa_x000D_
9.5 Lukuteoriaa_x000D_
9.6 Koodausteoriaa_x000D_
9.7 Verkkoteoriaa_x000D_

_x000D_
10 TODENNÄKÖISYYSLASKENTA_x000D_
10.1 Todennäköisyyden käsitteitä_x000D_
10.2 Tapausten yhdistäminen_x000D_
10.3 Diskreetit jakaumat_x000D_
10.4 Jatkuvat jakaumat_x000D_

_x000D_
11 TILASTOMATEMATIIKKA_x000D_
11.1 Kokeellisen aineiston esittäminen_x000D_
11.2 Tunnuslukuja_x000D_
11.3 Tilastollinen testaus ja luotettavuusrajat_x000D_
11.4 Varianssianalyysi_x000D_
11.5 Regressioanalyysi

Avainsanat: matematiikka, tekniikka, ammattikorkeakoulu, oppikirja, insinööri

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Edita Publishing Oy
Julkaisuvuosi
2006
Kieli
fi
Painos
2
Sivumäärä
368 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789513756475

Samankaltaisia e-kirjoja