Sisäänkirjautuminen

Keltikangas-Järvinen, Liisa

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot

Keltikangas-Järvinen, Liisa - Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot, äänikirja

9,20€

Äänikirja
ISBN: 9789510438206

Onko luokan tai työpaikan äänekkäin aina myös sosiaalisesti taitavin? Teos syventää ymmärrystämme sosiaalisuudesta, sosiaalisista taidoista ja niiden eroista.
Sosiaalisuuden merkitystä korostetaan ja arvostetaan nykyisin niin koulussa kuin työelämässä. Mitä ovat sosiaaliset taidot, ja miten ne eroavat sosiaalisuudesta? Miten käyttäytyy sosiaalinen lapsi, miten sosiaalinen aikuinen?
Professori Liisa Keltikangas-Järvinen syventää kirjassaan ymmärrystämme sosiaalisuudesta ja sosiaalisista taidoista ja selventää niiden eroja. Sosiaalisuus on synnynnäinen temperamenttipiirre, joka liittyy haluun olla ihmisten kanssa. Sosiaaliset taidot taas ovat opittuja ja tarkoittavat kykyä olla muiden kanssa. Sosiaaliset taidot eivät vaadi pohjakseen mitään tiettyä temperamenttia. Ujolla ihmisellä voi olla erinomaiset sosiaaliset taidot, ja ujous liittyy empatiaan ja herkkyyteen ymmärtää toisia ihmisiä.
Sosiaalisten taitojen kääntöpuoli on aggressiivisuus. Kirjassa kerrotaan, miten aggressiivinen käytös kehittyy ja miten sen kehittyminen kasvatuksella estetään. Yksi kirjan sivujuonne on narsismin häiriö ja sen liittyminen aggressiivisuuteen. Ihmissuhteiden ja työelämän vaikeimpiin ongelmiin kuuluu narsismi, josta ei niinkään kärsi narsistinen ihminen itse vaan ympäristö. Päiväkodin merkitys alle 3-vuotiaan lapsen sosiaalisten taitojen kehityksessä on myös keskeinen tarkastelun kohde.
Liisa Keltikangas-Järvinen on suomalaisen temperamenttitutkimuksen uranuurtaja ja arvostettu tietokirjailija. Hän on julkaissut tietokirjoja vuodesta 1979 lähtien ja käsitellyt teoksissaan itsetuntoa, lasten aggressiivisuutta ja temperamentin vaikutuksia mm. ihmisen yksilöllisyyteen, koulumenestykseen ja elämänhallintaan. Keltikangas-Järvinen on Helsingin yliopiston psykologian professori. Hänet valittiin Vuoden professoriksi 2008.

Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen on suomalaisentemperamenttitutkimuksen uranuurtaja ja arvostettu tietokirjailija. Hän on käsitellytteoksissaan itsetuntoa, lasten aggressiivisuutta ja temperamentin vaikutuksiamm. ihmisen yksilöllisyyteen, koulumenestykseen ja elämänhallintaan. Hän onsaanut työstään useita tunnustuksia, professoriliitto valitsi hänet Vuodenprofessoriksi vuonna 2008. Hänen teoksensa Sosiaalisuus jasosiaaliset taidot (2010) sai Lauri Jäntinsäätiön tietokirjapalkinnon ”merkittävänä yhteiskunnallisena puheenvuorona”.

Avainsanat: sosiaalisuus, sosiaaliset taidot, lapset (ikäryhmät), aikuiset, temperamentti, persoonallisuuden piirteet, luonteenpiirteet, sosiaalinen käyttäytyminen, aggressiivisuus, aggressiot, persoonallisuuden kehitys, häiriöt, narsismi, persoonallisuushäiriöt, narsistinen persoonallisuus, psyykkinen kehitys, varhaislapsuus, varhainen vuorovaikutus, persoonallisuuden psykologia, lapsipsykologia, lapsen kehitys, sosiaalinen kehitys, sosiaalinen kasvatus, vanhemmuus, vertaisryhmät, päivähoito, käyttäytymishäiriöt, ennaltaehkäisy

Tekijä(t)
Lukija
Kuvittaja
Julkaisija
WSOY
Julkaisuvuosi
2018
Kieli
fi
Painos
1
Kategoria
Psykologia
Tiedostomuoto
Äänikirja
Kesto
08:55:00
Kappaleita
23

Samankaltaisia e-kirjoja