Sisäänkirjautuminen

Mäki, Teemu

Näkyvä pimeys.: Esseitä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta

Mäki, Teemu - Näkyvä pimeys.: Esseitä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta, e-kirja

8,40€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789510403112

Teemu Mäki tarkastelee esseekokoelmassaan puhuttelevasti muun muassa väkivaltaa, sosialismia, taiteellista työskentelyprosessia sekä taiteen merkitystä ja tehtävää.


Näkyvä pimeys sisältää kymmenen esseetä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta. Kaikki kolme näkökulmaa limittyvät teksteissä, sillä Teemu Mäki pitää taidetta filosofian ja politiikan kokonaisvaltaisimpana muotona - kriittisenä ajatteluna, jossa pohdiskelu jatkuu myös sanojen tuolle puolen.Kirja alkaa esseellä Olemme murhaajia, jossa Mäki pyrkii lähestymään väkivallan ja kuolevaisuuden teemoja mahdollisimman monelta eri suunnalta filosofian, politiikan ja taiteen näkökulmasta. Muissa esseissä hän etenee näistä teemoista yllättävästi moniin eri suuntiin - yhdessä esseessä hän pohtii sosialismin mahdollisuuksia globalisaation kurimuksessa, toisessa miettii taiteen ja terapian välistä eroa ja kolmannessa löytää yhtymäkohtia länsiafrikkalaisen voodoo-kulttuurin ja länsimaisen nykytaiteen ja arvorelativismin väliltä. Esseitä sitoo yhteen Mäen näkemys arvoista kulttuurin ja yksilöiden luomuksina, näkökulmasidonnaisina fiktioina. Tästä seuraavan pysyvän moraalisen epävarmuuden vuoksi hän antaa taiteelle tehtäväksi sekä olemassa olevien arvojen kriittisen tutkailun että uusien arvojen luomisen.Mäki pohtii myös taiteen määritelmää, roolia sekä taiteen kokemista ja kontekstia niin taiteilijan kuin katsojankin näkökulmasta. Kiinnostavat ja tarkkaan tutkitut teosesimerkit sekä taiteellisen työskentelyprosessin yksityiskohtainen kuvailu avaavat monipuolisesti muun muassa maalaustaiteen, grafiikan, valokuvan, videotaiteen, esitystaiteen, musiikin ja jopa runouden erityispiirteitä.Kirja pyrkii yhtäältä lisäämään taiteen omaa tietoa - tietoa siitä miten taidetta tehdään, tulkitaan, nautitaan ja mitkä ovat taiteilijan tarkoitukset - ja toisaalta luomaan taiteen avulla tietoa maailmasta ja ihmisestä.Mäki valmistui taiteiden tohtoriksi Kuvataideakatemiasta 2005. Opinnäytteeseen kuuluivat hänen taideteoksensa vuosilta 1997–2002 ja tämä esseekirja - opinnäytteen kirjallis-teoreettinen osa, jonka ymmärtäminen ei edellytä hänen taiteellisen tuotantonsa tuntemista - josta nyt julkaistaan toinen, korjattu laitos.Tohtoroitumisen jälkeen Mäki on toiminut aktiivisesti kuvataiteen, teatterin, kirjallisuuden ja tutkimuksen parissa sekä vuodesta 2008 kuvataiteen professorina Taideteollisessa korkeakoulussa.

Avainsanat: Kotimainen kauno, Esseet ja kolumnit

Tekijä(t)
Julkaisija
WSOY
Julkaisuvuosi
2013
Kieli
fi
Painos
1
Kategoria
Taide, taidehistoria
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789510403112

Samankaltaisia e-kirjoja