Sisäänkirjautuminen

Keltikangas-Järvinen, Liisa

Temperamentti - ihmisen yksilöllisyys

Keltikangas-Järvinen, Liisa - Temperamentti - ihmisen yksilöllisyys, e-kirja

12,00€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789510384725

Temperamentti on ihmisen käyttäytymistyyli, hänen yksilöllinen tapansa
reagoida asioihin. Temperamentti selittää sen, miksi jotkut ihmiset ovat
helposti innostuvia ja toiset hitaasti lämpeneviä. Ujous,
varautuneisuus ja syrjäänvetäytyminen sosiaalisissa tilanteissa ovat
synnynnäisiä temperamenttipiirteitä.

Ihmisen persoonallisuus
kehittyy synnynnäisen temperamentin ja ympäristön vuorovaikutuksen
tuloksena sen mukaan, miten hyvin lapsen temperamentti ja ympäristön
vaatimukset ja odotukset sopivat yhteen, vai sopivatko ollenkaan. Ei ole
sinänsä hyvää tai huonoa temperamenttia, vaan jokaisesta lapsesta
saadaan sopeutuva, itsensä hyväksyvä, sosiaalinen ja stressiä sietävä
aikuinen, mutta se edellyttää lapsen yksilöllisen rakenteen tuntemista
ja hyväksymistä.

Tässä kirjassa puhutaan temperamentin
merkityksestä lapsuudessa ja kouluaikana. Itsetunto, sosiaaliset
taidot, selviytymiskeinot ja stressinsietokyky saavat alkunsa jo
varhaislapsuudessa. Temperamentin ymmärtäminen on tässä kehityksessä
oleellisen tärkeässä asemassa. Väärät odotukset saattavat pahimmillaan
vaarantaa hyvän kehityksen. Myöhemmin koulu "suosii" tiettyjä
temperamenttirakenteita, kun taas tietynlaiset oppilaat ovat vaarassa
jäädä kykyihinsä nähden alisuoriutujiksi.

Teos on tarkoitettu
vanhemmille, neuvola- ja päiväkotihenkilökunnalle, opettajille;
kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita lapsen kehityksestä. Vaikka
painopiste on lapsuuden ja murrosiän kehitysvuosissa, kirjasta on apua
myös aikuisille, jotka haluavat oppia ymmärtämään paremmin itseään ja
reaktioitaan.

Aikuisuuden pohja on lapsuuden kokemuksissa.

Avainsanat: Kotimainen asiaproosa, Kasvatus ja käytännön psykologia

Tekijä(t)
Julkaisija
WSOY
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Kategoria
Psykologia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789510384725

Samankaltaisia e-kirjoja