Sisäänkirjautuminen

Keltikangas-Järvinen, Liisa

Temperamentti - ihmisen yksilöllisyys

Keltikangas-Järvinen, Liisa - Temperamentti - ihmisen yksilöllisyys, e-kirja

9,20€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789510384725

Kasvattajia tukeva ja rohkaiseva teos temperamentin merkityksestä. Miten jokaisesta lapsesta saadaan sosiaalinen ja itsensä hyväksyvä aikuinen.

Temperamentti on ihmisen käyttäytymistyyli, hänen yksilöllinen tapansa reagoida asioihin. Temperamentti selittää sen, miksi jotkut ihmiset ovat helposti innostuvia ja toiset hitaasti lämpeneviä. Ujous, varautuneisuus ja syrjäänvetäytyminen sosiaalisissa tilanteissa ovat synnynnäisiä temperamenttipiirteitä.

Ihmisen persoonallisuus kehittyy synnynnäisen temperamentin ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena sen mukaan, miten hyvin lapsen temperamentti ja ympäristön vaatimukset ja odotukset sopivat yhteen, vai sopivatko ollenkaan. Ei ole sinänsä hyvää tai huonoa temperamenttia, vaan jokaisesta lapsesta saadaan sopeutuva, itsensä hyväksyvä, sosiaalinen ja stressiä sietävä aikuinen, mutta se edellyttää lapsen yksilöllisen rakenteen tuntemista ja hyväksymistä.
Tässä kirjassa puhutaan temperamentin merkityksestä lapsuudessa ja kouluaikana. Itsetunto, sosiaaliset taidot, selviytymiskeinot ja stressinsietokyky saavat alkunsa jo varhaislapsuudessa. Temperamentin ymmärtäminen on tässä kehityksessä oleellisen tärkeässä asemassa. Väärät odotukset saattavat pahimmillaan vaarantaa hyvän kehityksen. Myöhemmin koulu "suosii" tiettyjä temperamenttirakenteita, kun taas tietynlaiset oppilaat ovat vaarassa jäädä kykyihinsä nähden alisuoriutujiksi.
Teos on tarkoitettu vanhemmille, neuvola- ja päiväkotihenkilökunnalle, opettajille; kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita lapsen kehityksestä. Vaikka painopiste on lapsuuden ja murrosiän kehitysvuosissa, kirjasta on apua myös aikuisille, jotka haluavat oppia ymmärtämään paremmin itseään ja reaktioitaan.
Aikuisuuden pohja on lapsuuden kokemuksissa.

Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen on suomalaisentemperamenttitutkimuksen uranuurtaja ja arvostettu tietokirjailija. Hän on käsitellytteoksissaan itsetuntoa, lasten aggressiivisuutta ja temperamentin vaikutuksiamm. ihmisen yksilöllisyyteen, koulumenestykseen ja elämänhallintaan. Hän onsaanut työstään useita tunnustuksia, professoriliitto valitsi hänet Vuodenprofessoriksi vuonna 2008. Hänen teoksensa Sosiaalisuus jasosiaaliset taidot (2010) sai Lauri Jäntinsäätiön tietokirjapalkinnon ”merkittävänä yhteiskunnallisena puheenvuorona”.

Avainsanat: temperamentti, lapset (ikäryhmät), nuoret, persoonallisuuden kehitys, lapsen kehitys, yksilöllisyys, vanhempi-lapsisuhde, vuorovaikutus, kasvatus, koulut, ympäristö, stressi, kiintymyssuhdeteoria, luonteenpiirteet, persoona, persoonallisuuden piirteet, persoonallisuus, psykologia, käyttäytyminen, perinnöllisyys, persoonallisuuden psykologia, ujous

Tekijä(t)
Julkaisija
WSOY
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Kategoria
Psykologia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789510384725

Samankaltaisia e-kirjoja